Nyheter

Skydda Camp Ashraf, Ban Ki-Moon! och stoppa ännu en massaker

Onsdagen den 12 oktober kommer FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, till Sverige och Stockholm för överläggningar med statsministern, Fredrik Reinfeld.

Förenad Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, och Ashraf-invånarnas anhöriga i Sverige tar tillfället i akt i samband med besöket för att uppmärksamma det internationella samfundet med FN, EU och den svenska regeringen om en Srebrenica-lik massaker på 3400 iranska oppositionsmedlemmar bosatta i Camp Ashraf i Irak.

47 värnlösa lägerinvånare varav en svensk medborgare samt två andra med direkt svensk anknytning har hittills blivit dödade och hundratals blivit skadade när beväpnade irakiska styrkor iscensatte två blodiga attacker mot Camp Ashraf på uppdrag av prästerskapet i Iran. Därutöver har Iraks premiärminister tillkännagett att lägret ska stängas med alla möjliga medel vid slutet av året, vilket signalerar ytterligare en attack med fatala konsekvenser för de försvarslösa invånarna. Denna illavarslande kungörelse kommer trots att det redan finns ett färdigt förslag på en långvarig och fredlig lösning på den humanitära krisen i Camp Ashraf.

Förslaget framlagt i maj månad av ordföranden för Europaparlamentets delegation för förbindelser med Irak, Struan Stevenson, har välkomnats av Ashraf-invånarna, internationella parlamentariker, människorättsorganisationer samt den iranska motståndsrörelsen som ett logiskt och konstruktivt steg mot en långvarigt fredlig lösning.

FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har nu förklarat Ashraf-invånarna som ”asylsökande” och poängterat att de har rätt till grundläggande skydd enligt gällande internationella lagar. EU:s höga representant för utrikespolitik och säkerhetsfrågor, Catherine Ashton, utsåg nyligen ambassadör Jean De Ruyt till EU:s särskilda representant för Camp Ashraf-frågor i syfte att arbeta mot en fredlig lösning.

Iraks regering under premiärministern, Nouri al-Maliki, samt prästerskapets envälde i Iran är de enda krafterna idag som bestämt avvisar och motverkar de internationella insatserna för en fredlig lösning på Camp Ashraf-frågan. Detta väcker således befogade farhågor om deras verkliga intentioner när det gäller att säkra en fredlig lösning och lägerinvånarnas välbefinnande.

Under rådande omständigheter kräver Ashraf-invånarnas anhöriga i Sverige ett personligt ingripande av FN:s generalsekreterare så att den fredliga lösningen får en ärlig chans att överleva samt att UNHCR hinner fullfölja sitt arbete med att granska lägerinvånarnas asylskäl och omplacera dem i tredje länder.

Förenad Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, delar den omedelbara oron för en stundande massaker i Camp Ashraf och uppmanar statsministern, Fredrik Reinfeld, att framföra våra farhågor under sitt samtal med Ban Ki-Moon på onsdag samt lyfta fram vår vädjan till FN:s generalsekreterare om att ingripa personligen för att,

–        pressa den irakiska regeringen till att överge den oacceptabla och illavarslande tidsfristen för stängningen av Camp Ashraf i slutet av 2011,

–        vidta skyndsamma åtgärder för stationering av ett permanent FN-övervakningsteam i lägret för att stoppa en massaker på 3400 oskyldiga individer i Camp Ashraf och säkra skyddet för invånarna så länge de bor i lägret.