Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen

Ashraf-invånarnas familjer i Iran utsatta för brutal räd i sina hem

Familjer och anhöriga till de omkomna Ashraf-invånarna som blev dödade under den blodiga attacken mot Camp Ashraf i Irak, den 8 april, blev utsatta för en brutal räd i sina hem i Iran när prästerskapets underrättelseagenter slog till mot deras bostäder på söndagsmorgonen, den första maj.  Flera av de anhöriga blev arresterade vid tillslagen och var förflyttade till det ökända Evin-fängelsets fängelseavdelning 209.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, har erhållit namnen på åtta av de frihetsberövade, vilka presenteras nedan.

FFFI, ser godtyckliga arresteringar, i synnerhet av familjer och anhöriga till invånarna i Camp Ashraf, som en del av prästerskapets komplotter ämnad att förgöra den iranska demokratiska oppositionen i tider då det religiösa etablissemanget står inför ökad folkligt missnöje och folklig avsky. Dessa åtgärder är inget annat än en hetsjakt på sympatisörer till den viktigaste iranska oppositionen, vilken syftar till att garantera prästerskapets grepp om makten genom att förtrycka och skrämma folket till tystnad. Ett scenario som alla regionens diktaturer tillgriper idag när folkresningar utmanar deras styre och envälde.

FFFI erinrar om att tillslagen mot Ashraf-invånarnas familjer och anhöriga i Iran sker i efterdyningarna av en blodig attack mot Camp Ashraf i Irak, den 8 april, utförd av Nuri al-Malikis irakiska styrkor på order av prästerskapet i Iran. En attack som har vållat en internationell protestvåg och som har fått en motsatt effekt än vad prästerskapet i Iran hade hoppats på och velat.

FFFI, uppmanar Riksdagen och regeringen att fördöma prästerskapets ökade förtryck samt vidta konkreta, resoluta handlingar för att sätta press på de iranska ledarna med syfte att de ska upphöra med sina förkastliga handlingar mot det iranska folket eller åtminstone kunna se att deras barbariska handlande är oacceptabel och medför kännbara konsekvenser.

FFFI beklagar samtidigt den handlingsförlamning och den tystnad som råder bland de flesta riksdagsledamöter samt regeringen i detta avseende. Denna inaktiva inställning kommer enbart att tolkas som en carte blanche från prästerskapets sida till att fortsätta förtrycka, förfölja och döda de iranier som vågar ställa ett rättmätigt krav på frihet och demokrati i sitt land.

Namnen på åtta av de frihetsberövade:

Mahmood Azimi, politisk fånge under 80-talet för sympati med Folkets mujahedin, hans två barn är bosatta i Camp Ashraf. Hans brorsdotter, Nastaran Azimi, var en av de kvinnor som dödades under attacken mot Ashraf, den 8 april.

Aria Haeri, har sin son och svåger är i Ashraf. Hennes man Mashallah Haeri sitter fängslad sedan 2009 anklagad för sympati med Folkets mujahedin. Han var anklagad för ”moharebeh”, (krig mot Gud), och blev dömd till 15 års fängelse och exil. Han är kritisk sjuk och brist på lämplig behandling i fängelset har förvärrat hans tillstånd.

Negar Haeri, Aria Haeris dotter, vars bror och farbror är bosatta i Camp Ashraf

Hussein Haj Aghaei, son till Mohamad Haj Aghaei som blev avrättade i januari 2011 för sympati med Folkets mujahedin efter order av Khamenei.

Nasser Sodagari, politisk fånge under 80-talet för sympati med Folkets mujahedin. Dessförinnan var han arresterade för att ha deltagit i en minnesstund vid Khavaran begravningsplats till minne av dem som föll offer för 1988 års massaker på politiska fångar.

Tahereh och Pouyan Sodagari, fru och son till Nasser Sodagari.

Sedigheh Moradi, 50 år, politisk fånge under 80-talet som spenderade fyra år i fängelset för sympati med och stöd till Folkets mujahedin.