Om FFFI

Välkommen till Förenade Föreningar för ett Fritt Iran

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN, FFFI, är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran.

FFFI:s arbete riktar sig mot att belysa pågående kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran samt bilda opinion mot det ideologiskt motiverade förtrycket av iranska befolkningen. En del av FFFI:s verksamhet utgår från att rapportera om prästerskapets illasinnade utrikespolitik och dess kärntekniska program, eftersom dessa stärker de inhemska repressiva organen som därigenom spelar en avgörande och central roll inom det inhemska förtrycket.

Omvärlden har länge bedrivit en eftergiftspolitik utifrån s.k. ”kritisk dialog” och engagemang för att genom incitament förmå prästerskapets religiösa despotism att respektera sina egna medborgares fri- och rättigheter samt upphöra med sina ständiga kränkningar av mänskliga rättigheter. Enligt FFFI:s mening har detta endast lett till att blidka prästerskapet och gett det fria händer att fortsätta kränka sin egen befolkning utan risk för internationella repressalier.

En analys av de senaste 30 åren, i synnerhet det sista årtiondet visar tydligt att det internationella samfundets eftergiftspolitik har varit ett totalt misslyckande och i fallet med mänskliga rättigheter, helt kontraproduktivt. Prästerskapets religiösa despotism har skapat ett skräckvälde i Iran, där envåldshärskaren vidhåller makten medelst ett kvävande förtryck och hänsynslös förföljelse i religionens namn genomförda av olika repressiva milisorgan, lik revolutionsgardet, Basij-milisen samt Ministeriet för underrättelse- och säkerhet (MOIS).

En fundamentalistisk idélära, vilken påminner mest om medeltidens mörka dagar, ett suspekt nukleärt program, ökade interventioner i regionen främst genom finansiellt och logistiskt stöd till terroristgrupper och likasinnade organisationer och politiska partier i Irak, Palestina, Libanon och Afghanistan utgör kärnan i prästerskapets utrikespolitik. Kombinerad med en inrikespolitik baserad på repressiva kraftåtgärder gör att den iranska despotismen framstår idag som ett verkligt hot, inte bara mot sin egen befolkning utan även mot både stabiliteten i regionen och världsfreden.

Den internationella debatten kring Iranfrågan är tyvärr dominerad av två alternativ nämligen att fortsätta bedriva kohandelspolitiken eller att föreslå militärt angrepp speciellt mot Irans nukleära anläggningar. Bägge alternativen är lika farliga som de är verkningslösa. Dessutom bortser förespråkarna för bägge alternativen helt från iranska folket, som med frustration ser hur omvärlden behandlar förtryckarna i Tehran som iraniernas legitima företrädare.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI anser att den internationella diplomatin och eftergiftspolitiken har misslyckats och framförallt gett upphov till handlingsförlamning när det gäller att konfrontera prästerskapets ständiga flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter. Militärt ingripande kommer att vara förödande och inte att frambringa en permanent lösning. Under de senaste åren har ett annat alternativ vunnit allt mer terräng på den internationella arenan, kallad den tredje vägen som först presenterades av Marjam Rajavi, det iranska nationella motståndsvalde president. Alternativet förespråkar en demokratisk förändring inne i Iran genom den iranska befolkningen och deras legitima motståndsrörelse.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, litar starkt på det iranska folkets inneboende förmåga och mod att frambringa demokratiska förändringar i Iran.

Dessutom anser FFFI att frihetskampen är en iransk angelägenhet mellan det iranska folket och deras motståndsrörelse på ena sidan och det inhumana prästerskapets styre på den andra sidan. Genom sin anrika historia har iranier bevisat för omvärlden att de mäktar med att åstadkomma förändringar på eget bevåg och förtjänar chansen att själva få bestämma över sin framtid och avgöra sitt öde.

FFFI är övertygade om att det tredje alternativet är den enda beständiga lösningen för att stoppa de flagranta kränkningarna av mänskliga fri- och rättigheter i Iran. Därför stödjer FFFI det tredje alternativet, en demokratisk förändring inne i Iran genom den iranska befolkningen och deras legitima motståndsrörelse.

Systerföreningar:

  • Föreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran, FDMI,
  • Föreningen Iran zamin,
  • Iranska Demokratiska Akademikernas förbund, IDAF (Riks),
  • Iranska Kvinnosamfundet i Sverige, IKSS (Riks),
  • Föreningen för integration och fred (FFIF) (Stockholm)
  • Iranska Kvinnoföreningen (Sydvästra Sverige).
  • Studenter för demokrati i Iran, SDI (Göteborg, Stockholm)
  • Förening för försvar av fundamentalismens offer i Iran, FFFF

Vill du bli medlem? Klicka