Ledare

Sverige kan stödja iranska folket med FN-utredning av regimens MR-brott

Representanter från en majoritet av riksdagspartierna deltog i en stödmanifestation för iranska folket på Norrmalmstorget den 28 oktober. Att våra folkvalda går samman och blir iranska folkets röst är ett positivt steg framåt.

Hela världen kan se idag hur regimen återigen brutalt slår ner ännu ett folkligt uppror i Iran. Det visar att regimen är skräckslagen inför det pågående uppror som spridit sig över hela Iran.

Samma slagord riktade mot prästerskapets religiösa envälde i sin helhet hörs under de landsomfattande protesterna. ”Ned med diktatorn”. Detta i sin tur visar följande viktiga aspekter. Upproret är organiserat och samordnat. Iranska folket förkastar regimen i sin helhet.

Det står nu klart att regimen har passerat sitt bästföredatum. Den har ingen framtid då folket i Iran kräver verkliga förändringar och kämpar för ett fritt och demokratiskt Iran.

Ett demokratiskt regimskifte i Iran är självfallet ett ansvar för iranska folket och deras motståndsrörelse, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

Idag bistår NCRI:s motståndsceller protesterna i landet där kvinnor och den unga generationen står i första ledet.

Därför fortsätter de folkliga protesterna trots regimens dödliga våld, massarresteringar och tortyr.

Detta visar att folket i Iran med sin motståndsrörelse tar sitt ansvar med livet som insats. Att de har modet, beslutsamheten och kunnandet för att störta prästerskapets religiösa envälde och etablera ett fritt och demokratiskt Iran.

Iranska regimen ett säkerhetshot även mot Sverige

Deras seger och framgång i Iran hjälper också Sverige.

Faktum är att Säpos senaste årsböcker framhåller att regimen i Iran är ett säkerhetshot mot Sverige och svenska företag som bör prioriteras på högsta politiska nivå.

Därmed har vi och iranska folket en gemensam fiende. Vår säkerhet och vårt välstånd i Sverige konvergerar med iranska folkets strävan för demokrati och frihet.

Ett sätt att hjälpa iranska folket är att få ett slut på den straffrihet som råder i Iran. Förbrytare är följaktligen belönade istället för att bli åtalade och lagförda.

Stoppa straffrihet i Iran genom åtgärder i FN

Nuvarande president i Iran, Ebrahim Raisi, förkroppsligar denna straffrihet. Han är befordrad till presidentposten enbart för sin delaktighet i massaker på tusentals oppositionella 1988 och demonstranter 2019.

Sverige och EU kan stoppa denna straffrihet genom att kräva att FN och FN:s MR-råd genast tillsätter en internationell utredningsgrupp som granskar regimens MR-brott samt dödandet av demonstranter med avsikt att åtala och lagföra de ansvariga, som Raisi, i en internationell domstol.

Sverige och EU kan säkra denna FN-utredning och åtal genom att inkludera kraven som en paragraf i årets Iranresolution som FN:s generalförsamling röstar på i december.

Tillsammans med andra demokratier sponsrar Sverige och EU denna FN-resolution varje år och tar fram utkastet baserat på rapporter och rekommendationer från FN:s särskilde Iranrapportör.

Just i år uppmanade FN:s särskilde Iranrapportör, Javaid Rehman, FN:s medlemsstater att vidta konkreta internationella åtgärder för att stoppa rådande straffrihet i Iran.

Sverige och EU stöder hans mandat och det är bara logiskt att hörsamma hans uppmaning och rekommendationer.

En FN-utredning är inom räckhåll

Om alla riksdagspartier vars partiledare och partisekreterare deltog i stödmanifestationen på Norrmalmstorget går samman i riksdagen kan de enkelt anta en motion som ger den tillträdande regeringen i uppdrag att kräva en FN-utredning och ett internationellt åtal av regimens ledare som Raisi.

Våra folkvalda har en hållbar lösning framför sig. Det är dags att omvandla de fina orden till handling, inte bara för att stödja iranska folket men även för att upprätthålla internationell rätt.

Enda som krävs är politisk vilja. Både riksdagen och den tillträdande regeringen bör låta sig inspireras av det modiga folket i Iran och deras motståndsrörelse som redan demoraliserat regimens förtryckarstyrkor.

En FN-utredning och internationellt åtal signalerar till regimens ledare och de som slår ner det folkliga upproret att världen ser deras grymheter och att de kommer att utkrävas på ansvar och ställas inför rätta.