Kontakt

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI)

Besöksadress: Fagerstagatan 19 A, 163 53 Spånga
Postadress: Box – 8002, 163 08 Spånga
Mobil: +46
Org. Nr: 802434-0880
Plusgirot: 564837-3

Kontakta FFFI 

fffi@fffi.se

Massud Kiani,
massud.kiani@fffi.se
Mobil: 073-690 43 30