Mänskliga Rättigheter

Iran och Irak undertecknar ett utlämningsavtal

Iran och Irak undertecknade på söndagen ett nytt utlämningsavtal vilket enligt spekulationer i iranska medier kan leda till att medlemmar av den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin skickas tillbaka till sitt hemland för rättegång.

Överenskommelsen som enligt Irans officiella nyhetsbyråer undertecknades av ländernas justitieministrar på söndagen, kommer efter en våldsam räd av irakiska styrkor den 8 april mot Camp Ashraf, hemvist för den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin som vill störta den iranska regeringen.

Enligt chefen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, dödades 34 personer i räden mot lägret.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran uppmanar Sverige att agera omedelbart för att de amerikanska styrkorna återupptar säkerhetsansvaret för Camp Ashraf. USA måste skydda Ashraf-invånarna i enlighet med sina internationella åtaganden och enligt en ömsesidig överenskommelse tecknad med varje enskild Ashraf-invånare. Mot beaktande av detta kan USA hållas ansvarig för varje angrepp mot invånarna i Ashraf.

De inhumana behandlingar som invånarna i Ashraf får utstå strider mot internationella lagar och konventioner eftersom lägerinvånarna åtnjuter statusen skyddade personer under den fjärde Genèvekonventionen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran erinrar om den amerikanska regeringens skyldighet att upprätthålla beskydd åt iranierna i Ashraf enligt Internationell rätt, IHL, samt artikel 3 och 27 i fjärde Genevekonventionen. Detta innebär, att de inte får flyttas eller lämnas över till Iran där de riskerar tortyr och fängelse.