Motståndsrörelsen

EP-ledamot lägger fram ett förslag till lösning för Camp Ashraf i Irak

Struan Stevenson, brittisk ledamot i Europaparlamentet, EP, och ordförande för EP:s delegation för förbindelser med Irak har efter ett besök i Irak arbetat fram ett förslag för en fredlig och varaktig lösning för Camp Ashraf.

Förslaget som debatterades i Strasbourg under EP:s plenarsession, den 11 maj 2011, understryker att EP har ratificerat två resolutioner om Camp Ashraf av den 24 april 2009 och av den 25 november 2010, vilka erkänner Ashraf-invånarnas rättigheter i enlighet med internationella avtal, inklusive den fjärde Genèvekonventionen.

Det lägger fram de förutsättningar som måste uppfyllas för att någon form av förhandling ska kunna äga rum. Det kräver bland annat att irakiska styrkor drar sig tillbaka från Camp Ashraf och dess omgivning, upphör med belägringen av lägret samt lyfter besöksförbudet för journalister, parlamentariska delegationer, advokater och invånarnas familjemedlemmar.

Det framför krav på att en juristpanel inrättas för att påbörja en oberoende utredning av attacken, den 8 april, där 35 invånare dödades och flera hundra skadades.

Förslaget erbjuder tänkbara lösningar på frågan om Camp Ashraf, och föreslår en möjlig repatriering av invånarna till andra länder såsom USA, Kanada, EU:s medlemsstater, Schweiz, Norge och Australien, som en långsiktig lösning på krisen.

Andra lösningar som föreslås i förslaget är att FN och USA ska garantera beskydd för Camp Ashraf under förhandlingsperioden samt att det inrättas en samordnings- och implementeringskommitté bestående av representanter för FN, USA, EU:s utrikesminister, baronessa Ashton, Europaparlamentet, irakiska regeringen, Folkets mujahedin (representanter för Ashraf-invånarna) och Iranska nationella motståndsrådet, NCRI.

Förslaget (på originalspråket, engelska) i sin helhet går att läsa via länken nedan:

Peaceful and permanent solution for Camp Ashraf in Iraq, Proposal by the European Parliament’s Delegation to Iraq, May 2011

Tidigare pressmeddelande från Struan Stevenson, ordförande för EP:s delegation för förbindelser med Irak, i detta avseende:

Pressmeddelande av den 29 april 2011, under ett besök i staden Arbil