Motståndsrörelsen

FN:s generalsekreterare uppmanar till att finna en lösning på exiliraniers situation i Irak

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon krävde ökade ansträngningar för att lösa den ovissa situationen för exiliranier, bosatta i ett läger [Camp Ashraf] i Irak som var föremål för en blodig attack i april, rapporterar Reuters på tisdagen.

FN-chefens uppmaning kom i en rapport som offentliggjordes på tisdagen, den 19 juli, i FN.

De 3400 invånarna i Camp Ashraf är medlemmar av den främsta iranska oppositionsgruppen, Folkets mujahedin, PMOI, som motsätter sig prästerskapets envälde för ett folkstyrt Iran.

Den 8 april 2011 utförde 2500 tungt beväpnade irakiska säkerhetsstyrkor en blodig räd mot lägret där 34 civila lägerinvånare dödades enligt en FN-undersökning.

”Jag … uppmanar alla berörda parter att öka sina ansträngningar för att utforska alternativ och söka en samförståndslösning som garanterar respekt för Iraks suveränitet samtidigt som den är förenlig med internationella mänskliga rättigheter och humanitära principer”, sade Ban Ki Moon i sin årliga rapport om Irak.

”Därför uppmanar jag (FN:s) medlemsstater att bidra till att stödja och underlätta genomförande av en sådant arrangemang som är acceptabel för regeringen i Irak och för de boende i lägret”, tillade FN:s generalsekreterare.

PMOI:s ledare Maryam Rajavi avvisade tidigare denna månad ett amerikanskt förslag om att flytta lägerinvånarna till en annan plats vald av den irakiska regeringen och sade att planen skulle leda till en ny ”massaker”.

PMOI betraktas officiellt  som en terroristorganisation av Washington, men har visst stöd i den amerikanska kongressen. Lägrets invånare har uttryckt farhågor om att de så småningom kommer att bli överlämnade till Iran, där de riskerar förföljelse, tortyr och avrättning.

I sin rapport uppmanade FN-chefen de irakiska myndigheterna att avstå från våldsanvändning och att säkerställa oavbrutet tillgång till varor och tjänster för lägrets invånare.

Människorättsgruppen Amnesty International sade i ett uttalande förra veckan att Irak måste stoppa ”trakassera” exiliranierna i Ashraf, som har sagt  att de hindras från att köpa grundläggande mediciner och nekas tillstånd för att resa utanför lägret för medicinsk behandling.

Vid en debatt om Irak i FN:s säkerhetsråd på tisdagen, sade Bagdads FN-ambassadör Hamid Bayati att hans land hade tillåtit representanter från FN och de amerikanska styrkorna att besöka lägret för att leverera mat och medicin. Han sade också att Bagdad hade uttryckt en vilja att inleda en utredning av händelsen i april, en utredning som ”är under behandling” enligt FN-chefen Ban Ki Moon.

”Bayati sade att Irak hade beslutat” att arbeta på en vidarebosättning av lägerinvånarna samt att garantera deras mänskliga rättigheter ” men gav inga detaljer kring de tilltänkta planerna. Han påstod dessutom att PMOI (Folkets mujahedin) ser lägret som ett befriat och heligt område för dem och vägrar att lämna det, vilket är en stark utmaning mot Iraks suveränitet.

Bayati försökte ställa sin regering i bättre dagar och beskrev attacken den 8 april som ”sammandragningar” och påstod att de tungt beväpnade irakiska styrkorna gick till attack först efter att ha blivit attackerade med brandbomber och knivar när de försökte ta kontroll över en del av området.

Men Mohammad Mohadessin, en Paris-baserad representant för invånarna i Camp Ashraf, sade i ett uttalande som skickats till Reuters att FN-chefens redogörelse av händelsen ”vederlägger tydligt och blottar den irakiska ambassadörens lögner”.