Motståndsrörelsen, Nyheter

Genèvekonferens uppmanar FN att rädda livet på flyktingar

FN:s flyktingkommissarie kan förhindra ytterligare blodbad i Ashraf genom att kollektivt erkänna Ashraf-invånarnas status som politiska flyktingar

Onsdagen den 10 augusti hölls en internationell konferens i Genève med en panel bestående av olika parlamentsledamöter, politiker och jurister från Europa och USA, jämte människorätts-specialister och forskare inom internationell rätt, för att uppmana FN:s flyktingkommissarie och berörda FN-organ att vidta brådskande åtgärder för att förhindra en ny Srebrenica-likt massaker i Camp Ashraf, Irak.

Panelen förklarade sina perspektiv utifrån både politiska argument samt juridiska utlåtanden och menade att invånarna i Ashraf bör betraktas som politiska flyktingar. De ansåg att FN:s flyktingkommissarie har ett ansvar att omedelbart bekräfta invånarnas kollektiva flyktingstatus som politiska flyktingar för att stoppa ytterligare en dödlig attack mot lägret, iscensatt av beväpnade irakiska styrkor.

Konferensen, invigdes av Nils de Dardel, vice-ordförande för den schweiziska kommittén i försvar av Ashraf, och leddes av Christiane Perregaux, verkställande direktör för det lagstiftande rådet i Genève.

Maryam Rajavi, Iranska nationella motståndsrådets valda-president var en av konferensens huvudtalare. Invånarna i Ashraf har berövats alla sina grundläggande rättigheter i två och ett halvt år till följd av att skyddsansvaret för Camp Ashraf har överförts från amerikanarna till Maliki. 47 lägerinvånare har blivit dödade och 1071 skadade under denna period efter två grymma massakrer. Flera har även avlidit på grund av den medicinska belägringen, sade Maryam Rajavi i sitt anförande.

Inom ramen av generalsekreterarens rapport till FN:s säkerhetsråd av den sjunde juli, samt uttalanden från UNHCHR och FN:s generalsekreterare av den 15 april, har jag kommit till Genève för att kräva tydliga och brådskande åtgärder för att skydda livet på oskyldiga, försvarslösa och obeväpnade människor mot attacker, hot och blodigt ultimatum, tillade Rajavi vidare. Hon presenterad dessutom följande fempunktsplan under sitt anförande för att lösa den humanitära krisen i Camp Ashraf,

Först – Stationering av FN-observatör i Ashraf för att övervaka händelser,

Andra – Åter bekräfta Ashraf- invånarnas kollektiva status som politiska flyktingar från FN:s flyktingkommissarie, om än tillfälligt. Denna status kommer att erbjuda dem rätt till internationellt skydd och fungerar som en skyddande sköld mot irakiska styrkors framtida angrepp,

Tredje – Att genast inleda en utredning av massakern som ägde rum den åttonde april under överinseende av FN,

Fjärde – Mana Iraks regering att tillkännage sin vilja att fullfölja FN-generalsekreterarens uppmaning om att avstå från våldsanvändning, stoppa den inhumana belägringen och upphöra med den psykiska tortyren samt att dra tillbaka de beväpnade styrkorna från Ashraf, där cirka tusen muslimska kvinnor bor,

Femte – USA och FN förklarar sitt stöd för Europaparlamentets lösning för en återflyttning av invånarna i Ashraf till tredjeländer samt att de tillhandahåller och säkerställer deras beskydd fram tills dess.

Iranska motståndsrörelsen, iranier och Ashraf-invånarnas familjer kommer att stå för FN:s kostnader för att beskydda Ashraf, så att budgetratificeringen inte ska försvåras eller försenas genom administrativa förfaranden av FN och EU och därmed i fara sätta ännu fler oskyldiga liv”, sade Rajavi.

Maryam Rajavi uppmanade FN:s flyktingkommissarie, António Guterres och FN:s höge kommissarie för de mänskliga rättigheterna, Navanethem Pillay, att agera snabbare och erkänna flyktingstatus för de individer som är mest berättigade att åtnjuta internationellt skydd då hoten växer samtidigt som inga åtgärder har vidtagits för att förhindra ytterligare en massaker, fyra månader efter den senaste dödliga attacken, den åttonde april.

Andra deltagare och talare vid konferensen var, Howard Dean, partiordförande för Demokraterna 2005-2009, Ed Rendell, guvernör i Pennsylvania fram till 2011, Patrick Kennedy, amerikansk kongressledamot 1995-2011, son till senator Edward Kennedy, Irene Khan, generalsekreterare i Amnesty International 2001-2010, chef för UNHCR: s team i forna Jugoslavien och Makedonien under Kosovokrisen 1999, Ingrid Betancourt, colombiansk presidentkandidat, Jean-Charles Rielle, Eric Voruz, Jacques Neirynck, och Marc Falquet, schweiziska parlamentariker, David Amess, Herre Maginnis, och Lord Clarke, brittiska parlamentsledamöter från båda husen, Lucio Malan, senator från Italien, Teodor Melescanu, senator från Rumänien, Jens Christian Lund, dansk parlamentariker, Anne-Marie Lizin, tidigare ordförande för belgiska senaten, Överste Wesley Martin, tidigare befälhavare inom koalitionsstyrkornas kontraterrorism i Irak och USA:s säkerhetsbefälhavare vid Camp Ashraf, John Prendergast, välkänd människorättsaktivist, tidigare direktör för afrikanska frågor i Vita Husets nationella säkerhetsråd samt medarbetare till Jimmy Carter och Kofi Annan vid valet i Darfur 2011,Eric David, professor i internationell rätt från Belgien, Dr Juan Garcés, framstående spansk advokat, Goodwin-Gill, professor från Oxford och expert på flyktingfrågor i internationella frågor, Marc Bonnant, framstående schweizisk advokat, Eric Sottas, direktör för Världsorganisationen mot tortyr (OMCT), Alfred Zayas, professor i internationell lag och internationella relationer i Genève, Paulo Casaca, tidigare medlem av Europaparlamentet.