Nyheter, Reportage

FFFI varnar för iranska regimens terrorhandlingar i Sverige

Med Qassem Soleimanis död har iranska regimens hotbild runtom i världen gått i en ny fas och Sverige är inget undantag. Denna hotbild, med hänsyn till iranska regimens tidigare terrorhandlingar mot oppositionella krafter i väst och Sverige, ringer i varningsklockan för en ny våg av terror och hot mot framförallt iranska dissidenter och aktivister.

Denna hotbild stärks nu när media medvetet blundar för regimens terrorhandlingar och slänger en skugga över Teheranregimens kriminella aktiviteter och terrorism både i regionen och omvärlden för att istället lufta sitt missnöje mot USA:s president Donald Trump och motsätta sig hans handlingar. Många självutnämnda experter sänder indirekt kondoleanser till iranska regimen efter Soleimanis död.

Många asylsökande afghaner i Sverige och andra länder har enligt deras utsagor fallit offer för iranska regimens tvångsåtgärder ämnad att skicka dem till kriget i Syrien. Detta är i många fall deras skäl att söka asyl i Sverige.

Men iranska regimen har rekryterat många av dem och utnyttjar den ostabila situationen för att använda dessa flyktingar som ett redskap i strävan att sprida den shiamuslimska fundamentalismen i Sverige och väst.

Afghaner i Göteborg sörjer martyren Imam Husayn. Den så kallas ”ashura

Denna fundamentalistiska front utgör ett verkligt hot mot svensk- och exiliranier samt det svenska samhället.

Den afghanska föreningen, ”Den Väntades Vänner”, kommer att arrangera en minnesstund i Göteborg för att hedra iranska regimens terroristledare Qassem Soleimani som dödades nyligen i ett amerikanskt drönarangrepp.

Minnesstunden består av koranläsning, bönestund och diskussioner. Den kommer att sändas direkt på Facebook enligt arrangörerna. Iranska regimens ambassad i Sverige utnyttjar utsatta afghaner för att sprida sin extremism och islamisk fundamentalism.

Att arrangera sådana samlingar, att sörja en av Teheranregimens mest brutala terroristledare väcker varningssignaler hos de krafter som strävar efter demokrati och välstånd. Sådana arrangemang är också ett slag mot en helt befolkning som har offrat och offrar sina liv för ett bättre värld och framtid.

Många afghaner avskyr Soleimani och fördömer iranska regimen eftersom de utnyttjade unga afghaner och afghanska flyktingar i Iran för sina destruktiva handlingar i Mellanöstern, däribland i kriget i Syrien.


Afghansk riksdagsledamot , Belghis Roshan,: Vi som representant för afghanska folket skäms över att Karzai är ledsen (över Soleimanis död) för att samma folk vet att Qassem Soleimani är en person som har begått mest kriminella handlingar i Afghanistan. Han är ansvarig för minst 5500 döda afghanska ungar som ingick i [Irans] Fatemion-bataljon i Syrien. 12000 ungar är fortfarande spårlösa försvunna. Han måste säga att han är ledsen på grund av dem pengar som når Arken. Vi beklagar över att de under decennier har dödat tiotusentals irakier, syrier …

FFFI rapporterade i augusti förra året om att iranska regimen utnyttjar afghaner som tvingas, hotas eller luras på olika sätt att kriga för regimens revolutionsgarde i Syrien. Dessa afghanska shiiter har utgjort den största icke-arabiska resursen bland de utländska stridande som anslutit sig till kriget i Syrien på regimens sida.

Regimen värvar afghanska flyktingar i Iran med löfte om pengar, ca 600 dollar per månad, och iranskt medborgarskap till deras familjer och barm om de krigar för revolutionsgardet utomlands, framförallt i Syrien.  

Revolutionsgardets afghanska bataljon i Syrien gick under namnet Fatemion. Dessa shiamiliser var centrala för Assadregimens överlevnad.

Iranska regimen bedriver även en liknande verksamhet i Sverige under namnet Imam Ali Center och utnyttjar utsatta afghaner för att exportera sin extremism och islamisk fundamentalism, vilket FFFI har rapporterat om tidigare. Detta center är kopplade till regimens ambassad i Stockholm och styrs av regimen i Iran. Imam Ali Center spelar en aktiv roll i regimens spionage mot exiliranier och iranska flyktingar i Sverige.

I samma veva, kom en ny alarmerande nyhet om den pågående islamiseringen av Sverige. Iranska regimens propagandamaskineri har via Imam Ali Center i Järfälla bjudit in till ett seminarium med temat ”hijab i väst”.

Islamisterna i Sverige håller på att föra in levnadssätt som vi i Norden varit helt främmande inför tills för bara några decennier sedan, skrev Robert Höglund (S) i en insändare i folkbladet för ett tag sedan. 

Denna alarmerande aktivitet bör tas på allvar av svenska politiker.