Nyheter, Video

Iranska regimen utnyttjar afghaner i destruktiva aktiviteter – Video

Videon nedan visar hur iranska regimen utnyttjar unga afghaner för sina destruktiva handlingar där ibland i kriget i Syrien. Under 2012 och i början av 2013 rapporterades det om Bashar alAssad-regimens förluster i Syrienkonflikten gentemot, i huvudsak, olika sunnitiska rebellgrupper i landet. Senare vände dock läget, bland annat med hjälp av det understöd utifrån som Assadregimen fick av Iran genom libanesiska Hizbollah samt andra shiamiliser.

Dessa shiamiliser visade sig bli centrala för Assadregimens överlevnad, och reflekterade även Irans målsättning att skydda sin allierade i Damaskus. Iran har i hög grad organiserat dessa shiamiliser. Afghanska shiiter har utgjort den största icke-arabiska resursen bland de utländska stridande som anslutit sig till kriget i Syrien på regimens sida.

Iranska regimen utnyttjar även unga afghaner för bl.a. spionage och påverkansoperationer i Sverige och andra delar av Europa.

Iranska regimen bedriver även en liknande verksamhet i Sverige under namnet Imam Ali Centervilket FFFI har rapporterat om tidigare. Den är kopplade till regimens ambassad i Stockholm. Den styrs av regimen i Iran och spelar en aktiv roll i regimens spionage mot exiliranier och iranska flyktingar.

Iranska regimen utsätter Sverige för spionage och påverkansoperationer dagligen, enligt en rapport från säkerhetspolisen SÄPO i juni. Säkerhetspolisen varnade nyligen i sin årsbok att det största hotet mot Sverige fortfarande utgörs av våldsbejakande islamister och att Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare.