Ekonomi, Nyheter

Senatorer ber Obama varna Iran offentligt för brott mot interimsavtalet

Två ledande amerikanska senatorer, Bob Menendez (demokrat från New Jeresy) och Mark Kirk (republikan från Illinois), skrev ett brev till USA:s president Barack Obama på måndagen och bad honom att varna iranska regimen för att de tillfälligt hävda sanktionerna skulle återinföras om Iran försöker bryta mot förra årets interimsavtal med världens sex stormakter.

Under interimsavtalet från november förra året, officiellt kallad den gemensamma handlingsplanen (JPA), gick iranska regimen med på att frysa av delar av sitt kärnteknikprogram i utbyte mot tillfälliga sanktionslättnader under ett halvår.

Tanken är att överenskommelsen, som trädde i kraft den 20 januari 2014, ska ge parterna tid till att förhandla fram en slutgiltig överenskommelse om iranska regimens misstänkta kärnteknikprogram. Målet är att den slutgiltiga överenskommelsen mellan parterna ska stå färdigt när interimsavtalet löper ut senare i år, den 20 juli.

”I egenskap av författarna bakom amerikanska straffåtgärder mot Irans centralbank, uppmanar vi dig att offentligt bekräfta konsekvenserna av varje försök från Iran att under förhandlingarna bryta mot tillägget Menendez-Kirk samt JPA”, skriver Menendez, ordförande för amerikanska senatens utrikesutskott, i det gemensamma brevet.

”Under JPA stoppade din administration fortsatt genomförande av kraven i tillägget Menendez-Kirk om att länder avsevärt minskar sin import av iransk råolja under förutsättning att Irans genomsnittliga dagliga oljeexport förblev konstant under en sexmånaders period”, skriver senatorerna i sitt brev till Obama.

Nya rapporter visar dock att iransk oljeförsäljning har legat över en miljon fat per dag i fem raka månader. Ännu mer alarmerande är förra veckans rapport från Reuters som säger att Iran och Ryssland gör framsteg i förhandlingar om ett byteshandelsavtal, värt 20 miljarder dollar (ca 131 miljarder kronor), vilket skulle bryta mot JPA samt avsevärt undergräva USA:s sanktioner genom att öka Irans dagliga oljeexport med så mycket som 50%. Dessutom är vi oroade över rapporterna om att byteshandelsavtalet kan göra det möjligt att transport material till Iran som har betydande värde för landets militär och dess kärnvapenprogram”.

”Om Iran fortsätter med detta försök för att kringgå USA:s straffåtgärder och bryter mot villkoren i sanktionslättnader för iransk oljeimport under JPA, bör USA reagerar genom att återinföra dessa oljesanktioner, bestämt genomdriva en avsevärd minskning av de globala inköpen av iransk råolja samt bestraffa varje överträdelser i enlighet med lagen”.

Senatorerna avslutar det gemensamma brevet med att skriva ”vi uppmanar dig att varna Iran om att USA är beredd att återinföra dessa straffåtgärder om Iran försöker kringgå våra sanktioner och bryter mot villkoren i JPA”.

FN:s säkerhetsråd har sedan 2006 röstat fyra gånger för att införa begränsade ekonomiska straffåtgärder mot Iran för brott mot icke-spridningsavtalet (NPT). USA och EU har frivilligt infört ytterligare sanktioner mot Iran för dessa kränkningar.