Nukleärt, Nyheter

Iran stoppar produktionen av höganrikat uran

”Iran har avbrutit uranbearbetningen till 20% renhet vid den underjordiska Natanz-anläggningen i enlighet med Genèveavtalet”, rapporterade iranska regimens medier på måndag.

”Ett frivilligt stopp av produktionen av 20-procentigt anrikat uran är det stora åtagande som vi genomför på måndagen”, sade Ali Akbar Salehi med hänvisning till avtalet som träder i kraft i dag.

”Iran har dessutom börjat ”späda ut” det höganrikade uran som finns i lager”, tillade han. Stoppet är ett led i det historiska avtalet om iranska regimens kärnteknikprogram som träder i kraft i dag.I gengäld får iranska regimen begränsade sanktionslättnader, bland annat kommer 4,2 miljarder dollar i frusna iranska tillgångar i utlandet att tinas upp. Dessutom förväntas EU besluta under utrikesministermötet idag om att lyfta straffåtgärderna mot Irans export av petrokemiska produkter samt försäkring av iransk oljeexport förutsatt att IAEA bekräftar att iranska regimen har börjat genomföra sin del av interimsavtalet.