Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen tar ett steg närmare kärnvapen

Iranska regimen har börjat tillverka uranmetall i strid mot kärnteknikavtalet (JCPOA). Det bekräftar FN:s atomenergiorgan (IAEA) som har observerat 3,6 gram uranmetall vid en anläggning i Esfahan, enligt rapporter från bland annat TT.

Frankrike, Storbritannien och Tyskland uttryckte djupt oro över utvecklingen i ett gemensamt uttalande den 12 februari. De uppmanade iranska regimen att omedelbart stoppa dessa aktiviteter som inte har något civilt användningsområde och som är ett viktigt steg i utvecklingen av kärnvapen.

”Genom att eskalera sina avsteg undergräver Iran möjligheten för förnyad diplomati för att fullt ut förverkliga kärnteknikavtalets mål”, skriver de så kallade E3-länderna i sitt gemensamma uttalande.

Dödläge kring kärnteknikavtalet

E3-länderna och USA befinner sig i ett dödläge när det gäller kärnteknikavtalets framtid och försöken att hindra iranska regimen från att utveckla kärnvapen. Samtidigt fortsätter regimen att expandera och dölja sitt kärnteknikprogram.

USA lämnade som bekant kärnteknikavtalet under förre presidenten Donald Trump och återinförde alla sanktionerna mot Iran.

Biden-administrationen har sagt att USA kommer att återansluta sig till avtalet och häva sanktionerna men först efter att regimen har reverserat sina avsteg.

Iranska regimen i sin tur kräver att USA och internationella samfundet först häver alla sanktioner mot Iran innan den helt överger de nuvarande aktiviteter som strider mot kärnteknikavtalet. Regimens krav gäller även de straffåtgärder som införts på grund av regimens stöd för terrorism och människorättskräkningar, framför allt sanktioner mot Irans centralbank och finanssektor.

EU och E3-länderna tog ett först steg mot att återinföra sanktionerna mot Iran i januari 2020 när de beslutade att utlösa kärnteknikavtalets tvistlösningsmekanism i svar mot iranska regimens avsteg. https://www.fffi.se/2020/01/20/iranska-regimen-hotar-med-att-lamna-icke-spridningsavtalet-npt/

E3-länderna har sedan dess försökt få till nya förhandlingar med Iran utan framgång. De har tillsammans med EU försökt uppmuntra regimen till förhandlingsbordet genom att inrätta ett nytt betalningsverktyg för handel med Iran.

Regimens underrättelseminister Mahmoud Alavi varnade i förra veckan att Iran kan komma att tillverka kärnvapen om internationella sanktioner kvarstår.

Regimen har tidigare hotat med att stoppa FN:s inspektioner samt lämna både Icke-spridningsavtalet (NPT) och kärnteknikavtalet.