Andra nyheter, Nukleärt

E3-länderna inrättar nytt betalningsverktyg för Iranhandel

Frankrike, Tyskland och Storbritannien, så kallade E3-länderna, lanserar ett nytt betalningsverktyg som ska öppna för laglig handel med Iran. Det tillkännager utrikesministrar för E3-länderna i ett gemensamt uttalande på torsdagen.

Betalningsverktyget kallas INSTEX och syftar till att skydda kärnteknikavtalet med iranska regimen efter att USA drog sig ur avtalet. Detta genom att försäkra att Iran åtnjuter sanktionslättnader och ekonomiska fördelar så länge Teheranregimen uppfyller sina åtaganden under avtalet.

“INSTEX kommer att följa de högsta internationella normerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) samt EU:s och FN:s straffåtgärder [mot Iran]. I detta avseende, E3 förväntar att Iran snabbt genomföra alla delar av sin handlingsplan för FATF (den internationella organisationen Financial Action Task Force)”, skriver utrikesministrarna i uttalandet.

“USA:s sanktioner har i stor utsträckning lyckats få europeiska företag att överge planerna på att investera i Iran. INSTEX var till en början tänkt att rikta in sig på iransk försäljning av olja och gas till Europa – men ambitionerna tycks ha tonats ned”, rapporterar TT på torsdagen.

“Det mest realistiska är att verktyget används vid småskalig handel som godkänts av USA, till exempel med mat eller humanitära varor. Det kommer inte att innebära några dramatiska förändringar”, rapporterar TT genom att citera en icke-namngiven europeisk diplomat som kommenterade för Reuters.

“INSTEX skickar ett viktigt politiskt budskap till Iran om att vi är fast beslutna att rädda JCPOA”, säger diplomaten till Reuters enligt TT.

Tillkännagivandet kommer trots att chefen för iranska regimens atomenergiorgan, Ali Akbar Salehi, erkände under en intervju med statliga televisionen i förra veckan att regimen ljög om pågående kärntekniska projekt och dolde vissa förbjudna kärnutrustningar efter kärnteknikavtalet med världsmakterna.