Andra nyheter

FATF:s avtal för att bekämpa terrorfinansiering hotar Irans ”säkerhet”

En högt uppsatt ledamot i iranska regimens parlament varnade i veckan för att ett avtal mellan den Islamiska republiken och Arbetsgruppen för finansiella åtgärder, (FATF från engelskans Financial Action Task Force) hotar landets nationella säkerhet.

Varningen från Mohammad Javad Jamali, styrelseledamot i parlamentets kommission för nationell säkerhet och utrikespolitik, kom under en intervju med revolutionsgardets engelskspråkiga nyhetsbyrå, Tasnim News Agency, i måndags.

Under intervjun uttryckte han oro över att avtalet mellan Iran och FATF skulle kunna äventyra landets nationella intressen.

”Västerlänningar strävar efter att öka sin inblandning i den Islamiska republikens interna angelägenheter ytterligare genom avtalet. De försöker i hemlighet övervaka Irans banksystem och ekonomiska utbyte med andra länder”, sade han till Tasnim.

”Det islamiska etablissemangets säkerhet kommer att hotas om avtalet genomförs”, varnade han.

En dag tidigare betonade rådgivaren till prästerskapets högsta andlige ledaren, Velayati, under en gemensam presskonferens med FN:s Vice generalsekreterare för humanitära frågor, Stephen O’Brien, i Teheran att ”det inte vore lämpligt för Iran att gå med i FATF.”

”Att gå med i FATF skulle begränsa några av de revolutionära organens aktiviteter … [och] det vore inte lämpligt för landet att ansluta sig till arbetsgruppen och varje beslut att ansluta sig bör skjutas upp till framtid”, sade han till reportrar med indirekt hänvisning till revolutionsgardets stöd för terrorism utomlands.

Samtidigt rapporterar brittiska The Times på onsdagen att den hårdföra fraktionen i Iran anklagar landets banker för ”själv bestraffning” efter att flera banker stoppade transaktioner knutna till revolutionsgardet.

Två ledande banker tros ha vägrat hantera transaktioner för en av landets största byggkonglomerat Khatam al-Anbia som har varit uppsatt på amerikanska finansdepartementets sanktionslista sedan 2007 för sina kopplingar till revolutionsgardet.

Beslutet från Bank Mellat och Bank Sepah verkar vara ett försök att leva upp till de internationella bankregler som berör terrorfinansiering och penningtvätt efter att Iran i mars tog åtgärder för att få tillgång till det globala finanssystemet, skriver The Times.

Flera andra Iranexperter säger dock att detta bör ses som ökade spänningar mellan regimens olika fraktioner under den pågående maktkampen inför nästa års presidentval.

Rådgivaren till regimens högsta andlige ledare påpekade under sin presskonferens i söndags att dessa två banker tillsammans med revolutionsgardets Quds-styrka och Khatam al-Anbia har varit pionjärer i kampen mot ”sionistregimen (USA och Israel)” och därför ett mål för internationella sanktioner.

”De ekonomiska straffåtgärderna kommer inte att ändra deras orubbliga engagemang för motståndsfronten”, hävdade Velayati med hänvisning till regimens stöd till terrorgrupperna Hamas och Hizbollah.

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder, som övervakar penningtvätt och terrorfinansiering över hela världen, beslutade i juni att hålla kvar Iran på sin svarta lista över högriskländer.

FATF meddelade dock att arbetsgruppen lättar på vissa begränsningar för landet under det kommande året efter Teherans löfte om att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering genom sitt banksystem.