Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen expanderar och döljer sitt kärnteknikprogram

Iranska regimen håller på att flytta kärnanläggningen Natanz under jorden. Det rapporterar New York Times (NYT) på onsdagen med hänvisning till en egen granskning och satellitbilder.

Iranska regimens atomenergiorgan lovade nyligen att bygga om Natanz efter en rad mystiska explosioner vid kärnanläggningen under sommaren.

”Vid den här incidenten fick 70 medlemmar av personalen som var nära enheten lätta skador och fördes till sjukhus med hjälp av räddningsarbetare”, rapporterade TT den fjärde juli.

Regimens myndigheter sade att explosionerna var sabotage från Irans fiender och lovade ett bestämt svar. NYT:s granskning med hjälp av satellitbilder visar nu att regimen är i färd med att uppfylla detta löfte.

”För första gången kan man se nya tunnelingångar för en underjordisk konstruktion under berget söder om Natanz-anläggningen, cirka 225 km söder om Teheran”, skriver NYT.

”Den nya anläggningen kommer sannolikt att vara en mycket säkrare plats för att montera centrifuger. Den ligger långt från en väg och bergsryggen skyddar anläggningen från luftattacker.” Det enligt Jeffrey Lewis, en expert på vapenkontroll, som hjälper NYT att tolka de nya satellitbilderna. Han arbetar vid institutionen Middlebury Institute of International Studies i Kalifornien.

Kärnanläggningen Natanz används för urananrikning och för att montera centrifuger. Världen fick kännedom om Natanz först i 2002 efter ett avslöjande från den iranska oppositionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

Regimen expanderar sitt kärnteknikprogram

Beslutet att flytta Natanz under jorden är det senaste i en rad åtgärder från iranska regimen att dölja och accelerera sitt pågående kärnteknik- och urananrikningsprogram.

Regimens parlament antog nyligen ett nytt lagförslag i detta avseende med en stor majoritet. Väktarrådet har också godkänt det nya lagförslaget som nu blir lag.

Den nya lagen stipulerar att den iranska regeringen måste stoppa alla FN-inspektioner och återuppta anrikningen till 20-procentigt uran. Den ger parterna i kärnteknikavtalet, särskilt EU och Storbritannien, två månader att lyfta alla sanktioner för att undvika att den nya lagen ska träda i kraft.

Regimens president Hassan Rouhani har framfört liknande hot tidigare. ”Iran ska utveckla processen för att anrika uran. Alla begränsningar som finns för forskning och utveckling på området kommer att slopas”. Det sade Rouhani i november förra året, enligt TT som rapporterade då.

”Rouhani meddelar också att länderna i Europa får två månader på sig att rädda det omstridda kärnenergiavtalet från 2015, annars lämnar Iran avtalet helt.”

E3-länderna och IAEA är oroade över utvecklingen

Storbritannien, Frankrike och Tyskland (känd som E3-länderna) beklagade regimens nya planer på att expandera sitt kärnteknikprogram och stoppa FN:s inspektioner.

”Vidare har vi med stor oro noterat den nya lag som iranska parlamentet har antagit. Om den träder i kraft kommer den att avsevärt utvidga Irans kärnteknikprogram och begränsa IAEA:s förmåga att genomföra inspektioner. Dessa åtgärder är oförenliga med kärnteknikavtalet (JCPOA) och andra kärntekniska åtaganden från Iran.”

Det skriver E3-ländernas regeringar i ett gemensamt uttalande den sjunde december och tillägger. Vi ”har arbetat outtröttligt för att bevara JCPOA. Iran meddelade IAEA nyligen att det avser att installera ytterligare tre kaskader av avancerade centrifuger vid kärnanläggningen i Natanz. [Detta steg] strider mot JCPOA och är djupt oroande.”

USA har redan lämnat kärnteknikavtalet och återinfört samtliga sanktioner mot Iran. Det efter att USA:s president Donald Trump beskrivit avtalet som otillräckligt och svag. USA har också påpekat att regimen ljuger om sitt kärnteknikprogram.

EU och E3-länderna har dock kritiserat USA:s agerande utifrån ökat tryck på Iran och beklagat att landet valt att dra sig ur JCPOA.

FN:s atomenergiorgan (IAEA) har tidigare slagit fast att regimen bryter helt mot kärnteknikavtalet, vilket FFFI rapporterade i juni.

Iranska regimens lager av anrikat uran ligger på mer än tio gånger den gräns som är tillåtet i 2015 års kärnteknikavtal (JCPOA) med världsmakter, skrev IAEA i en rapport i september.

IAEA-chefen beklagade också den nya lagen och varnade regimen att inte expandera sitt kärnteknikprogram.

”Att implementera den nya lagen kommer knappast att hjälpa Iran”, sade IAEA chefen, Rafael Grossi.