Ledare

Svenska myndigheter finansierar terrorism

Sedan IS familjen gjorde sig hemmastadd i terrorsektens ockuperade områden fortsatte svenska myndigheter att betala ut barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag och föräldrapenning.

Utöver det finns stora belopp till IS-resenärer som vi inte lyckats knyta till en enskild person, avslöjar GT i en rapport.

Förutom Försäkringskassan har även CSN, Arbetsförmedlingen, A-kassor och hemmakommunernas socialtjänster fortsatt betala ut pengar efter att IS-sympatisörerna lämnat landet.

Ibland har myndigheter lyckats slå larm tidigt och stoppat större utbetalningar. I andra fall har de fortsatt betala ut bidrag och ersättningar i flera år.

Sedan tidigare har GT kunnat avslöja att den ökände IS-terroristen och propagandisten Michael Skråmo och hans familj fick stora belopp utbetalda under första tiden i Syrien, pengar som de hade möjlighet att använda i sitt nya liv som medborgare i, och propagandister för, terrorstaten.

Denna form av penninghjälp kan inte myndigheterna förklara bort som slarv eller misstag. Redan 2017 avslöjades att “terrorism finansieras via svenska assistansbolag”, rapporterade Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan som presenteras av Finansinspektionen.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger att detta är mer än systemkritiskt, det är på riktigt ett hot mot vårt samhälle. Han kan dock inte komma undan ansvaret att detta hot är resultatet av hans egen politik utifrån slappare uppföljning och kontroll. Mot bakgrund av sitt iranska påbrå borde han ha vetat bättre och känt igen hotet från islamisk fundamentalism. Men istället förespråkar han mera eftergifter och dialog med prästerskapets religiösa envälde.

Tidigare i år rapporterade FFFI att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till extremistmiljöer mottar offentliga medel enligt Säpo.

En av bidragstagarna är organisationen ISS (Islamiska shiasamfunden i Sverige). Organisationen, som är kopplade till iranska regimen, har under flera år återkommande bjudit in talare som predikar dödsstraff för homosexuella och att kvinnor inte får vägra sina män sex.

FFFI har under lång tid varnat för iranska regimens terroristaktiviteter i Europa som styrs via iranska ambassaden i Stockholm.

Iranska regimen utövar inflytande i Sverige genom flera moskéer och center för islamsk fundamentalism. Några specifika exempel är bland annat Imam Ali-moskén i Stockholm och Balal-moskén i Göteborg.Våldsamt upplopp i Malmö efter koranbränning

ISS stöder den bakåtsträvande och medeltida doktrin som ligger till grund för prästerskapets envälde i Iran. Organisationen har trots detta fått mer än 2,7 miljoner kr i statsbidrag i 2019, enligt Myndigheten för stöd till trossamfund, skrev FFFI i en reportage den 10 november.

Sverige har under längre tid varit grogrund för islamiska extremister. Generösa bidrag till personer eller organisationer kopplade till terrororganisationer och totalitära regimer som Iran har medfört att våldsbejakande extremism och islamisk fundamentalism ökat i Sverige under de senaste åren.

Dessa generösa bidrag kan tolkas som att Sverige indirekt finansierar den islamiska terrorismen.

Norge och Danmark har dock valt att agera annorlunda och står upp mot de som sprider extremism och islamisk fundamentalism i landet.

I januari förra året beslutade danska myndigheter att frånta den terrordömde danske hatpredikanten Said Mansour hans medborgarskap och utvisa honom till Marocko.

I november sade norska säkerhetspolisen PST att Norge avser att utvisa en iransk “imam” av grundläggande nationella intressen.

Iran använder moskéer som en plattform för att genomföra underrättelse och övervakning, påpekade PST.

Iranska regimens ambassad i Stockholm bedriver liknande verksamhet.

en intervju med Aftonbladet, pekar Säpochefen framförallt ut Iran som ett av de tre länder som är mest aktiva när det gäller spionage mot Sverige.

Regimen använder också religiösa center och moskéer som en plattform för att samla underrättelse och övervaka oppositionella och aktivister som kämpar mot regimens islamiska fundamentalism.

Svensk- och exiliranier har under flera år uttryckt oro för iranska regimens spionage och terrorhot mot iranska dissidenter och demokratiaktivister i Sverige och EU.

De har betonat att dessa olagliga aktiviteter styrs från regimens ambassader och planeras av agenter från regimens underrättelsetjänst som missbrukar diplomatiska beskickningar.

Europaparlamentet uppmärksammar just detta hot i sin senaste resolution om Iran förra veckan och kräver åtgärder från EU:s utrikestjänst.

Våldsamt upplopp i Malmö efter koranbränning