Opinion

Myndigheter bör stänga kvinnofientliga moskéer i Sverige

En ny guide till de som vill konvertera till islam som den största moskén i Göteborg länkar till på sin hemsida väcker starka reaktioner. Bland annat står det att kvinnan ska ha sin mans tillåtelse för att lämna hemmet och att hon syndar om hon nekar honom sex.

Sveriges moskéer står för en kvinnofientlig och bokstavstroende tolkning av Koranen, en syn som står i direkt strid mot lagstadgade svenska grundvärderingar. Därför bör de stängas.

I villkoren för statens stöd till trossamfunden stadgas det att ett samfund som erhåller skattefinansierade bidrag måste förbinda sig att: ”upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”. Jämställdhet mellan könen framhålls explicit som ett exempel på sådana grundläggande värderingar, vilket Göteborgs moskén gör precis motsatsen.

Iranska regimen har hela 40 år förtryckt kvinnorna i Iran. Kvinnan degraderades till en halvmänniska när det gällde arvsrätt och tillförlitlighet som vittne.

Rätten att resa utan manlig förmyndare och rätten till vårdnaden av barn försvann, äktenskapslagstiftningen ändrades till kvinnans nackdel, barnäktenskap infördes i lagenI denna kvinnofientliga ideologi, som enligt en rapport från Iranska nationella motståndsrådet, NCRIs kvinnoutskott är institutionaliserad i regimens lagar, måste kvinnorna underkasta sig männen helt enkelt.

Kvinnors frihet och självständighet är alltid hotade när islamisk fundamentalism vinner inflytande i samhället. Den iranska prodemokratiska oppositionen, NCRI, varnade för islamisk fundamentalism, som härstammar från Iran, för mer än 20 år sedan och beskrev den som det nya globala hotet.

Jag skrev i en artikel i samband med iranska regimens seminarium i Stockholm den första februari att det inte förvånar mig att islamister vill erövra och därmed ockupera västvärlden. Det som förvånar mig mest är västvärldens naiva och eftergivna politik gentemot denna förfärande fundamentalistiska terrorideologi.

Hur vi visar vår oro över expanderingen av denna bakåtsträvande och kvinnofientliga ideologi och varnar de berörda beslutsfattarna verkar inte ha någon som helst betydelse. Regeringen har nämligen sin egen version och tolkning av en feministisk utrikespolitik.

Både moskén i Göteborg eller Imam Ali center i Stockholm och dess moskéer runtom landet är källa för spridning av fundamentalistisk islam som står i direkt strid med demokrati. Detta hotar människovärdet oavsett var de befinner sig. För att eliminera dessa växande hot bör de stängas ner.

Mojtaba Ghotbi
2020 02 21