Nyheter

BBC: Iranska regimen mörkar antalet döda i covid-19

Det verkliga dödstalet i Iran kan var tre gånger mer än vad iranska regimens officiella statistik visar. Det rapporterar TT på måndagen med hänvisning till läckta uppgifter som BBC har tagit del av.

”Det läckta materialet innehåller uppgifter om patienter från sjukhus runtom i landet och stämmer överens med information som har varit känd för det brittiska mediebolaget sedan tidigare. BBC har också varit i kontakt med läkare med direkt insyn i verksamheten, något som också talar för att uppgifterna kan stämma”, rapporterar TT på måndagen.

Reuters citerar samtidigt iranska regimens hälsoministerium och rapporterar att minst en person dör var sjunde minut till följd av covid-19.

Minst 215 personer har dött i Iran till följd av coronavirus under de senaste 24 timmarna, rapporterar regimens statliga television på månaden genom att citera Sima Sadat Lari, talesperson för regimens hälsoministerium. Regimens officiella dödssiffror tillkännager 17,405 döda i Iran, enligt Reuters.

De läckta uppgifterna till BBC visar att det första dödsfallet i coronavirus i Iran registrerades den 22 januari, vilket FFFI har tidigare rapporterat. Detta var en månad innan regimen officiellt tillkännagav det första fallet av covid-19 i landet.

Regimen mörkade coronautbrottet i ett desperat försök att öka deltagandet i regimens teatraliska presidentval samt firande av årsdagen av 1979 års ”Islamisk revolution” som båda hölls i februari.

FFFI har rapporterat om regimens mörkläggning i månader

FFFI har vid flera tillfällen rapporterat om att regimen försöker mörklägga den verkliga omfattningen av coronakrisen i Iran genom att tona ner antalet döda och smittade. Men regimen får det allt svårare att dölja sanningen sedan dödstalet växer okontrollerat för varje dag till skillnad från de flesta andra länder som rapporterar mindre dödsfall och färre nya fall, rapporterade FFFI den åttonde juli.

Många experter och rapporter säger att Iran är nu officiellt drabbad av en andra våg efter regimens tidigare beslut att öppna upp samhället och tvinga folket att återgå till sina arbeten, rapporterade FFFI då.

FFFI skrev också nyligen om hur prästerskapet utnyttjar pandemin för att säkra sin egen överlevnad.

Uppgifterna till BBC bekräftar just detta och FFFI:s tidigare rapporter. De visar också att tjänstemän vid regimens hälsoministerium gjorde sitt yttersta i början av pandemin att inte tillkännage ett enda fall av coronavirus i Iran trots rapporter från journalister och varningar från olika vårdpersonal i Iran.

Det tog regimen nästan en månad att tillkännage det första officiella coronafallet den 19 februari. Då hade redan 52 personer dött i covid-19 i landet, rapporterar BBC med hänvisning till de läckta uppgifterna.

FFFI rapporterade den 24 februari att minst 50 hade dött i coronavirus i Iran. Iranska regimens hälsominister dementerade dock dessa uppgifter vid tiden.

Hälsoministeriet ”är i förnekelse”

Läkare med direkt kännedom om läget berättade för BBC att hälsoministeriet har varit under starka påtryckningar från regimens säkerhetsorgan och underrättelseministerium.

Hälsoministeriet ”är i förnekelse”, berättade en läkare från Iran för BBC.

”Från början hade de inte utrustning för att genomföra tester och när de fick dem användes de inte tillräckligt brett. Säkerhetsorganens ställning var att inte erkänna förekomsten av coronavirus i Iran”, tillade läkaren.

Regimens säkerhetsorgan har också tagit krafttag mot de som rapporterar om regimens mörkläggning, ifrågasätter regimens corona-statistik och avslöjar verkliga dödssiffror, rapporterade FFFI i april.