Ledare

Ann Linde fortsätter med sitt hyckleri gällande Iran

Iranska regimens statliga medier rapporterade den andra april om ett möte mellan regimens ambassadör i Sverige och utrikesminister Ann Linde (S).

Under mötet betonade iranska regimens ambassadör i Sverige att de ”olagliga amerikanska sanktionerna mot iranska folket” riktar sig mot oskyldiga människor, och att det har blivit ett allvarligt hinder för att konfrontera krisen kring COVID-19 i Iran.

Ann Linde (S) ska i sin tur ha påpekat att ”Iran är en av våra främsta partner i den västasiatiska regionen och Sveriges ständiga ståndpunkt är att motsätta sig ensidiga sanktioner”.

Utrikesministern betonade dessutom under mötet enligt iranska rapporter att Sverige ”arbetar nära med andra europeiska länder för att hitta sätt att lyfta sanktionerna mot Iran”.

Hon uttryckte även hopp om att de första finansiella transaktionerna ska kunna genomföras genom INSTEX, EU:s nya handelssystem med Iran som Sverige anslöt sig till i december förra året.

Det är inte första gången som Ann Linde (S) skamfullt stödjer den iranska regimens propaganda. Allt tyder på att utrikesministern och Sverige upprätthåller sina föreställningar om att den iranska regimen på något sätt är ett folkvalt styre.

Tyst inför regimens förtryck

Genom detta hånfulla agerande gentemot det iranska folket försvarar Ann Linde (S) deras förtryckare. Hon var med förra året och firade tillsammans med regimens ambassadör 40-årsdagen av regimens “Islamiska revolution”. Utrikesministern verkade knappt bekymrad över det faktum att firandet högtidlighöll den dag då prästerskapet usurperade makten i Iran och tvingade ett religiöst envälde på miljoner i landet.

Linde reste år 2017 till Iran för att skriva på handelsavtal med iranska regimen. För att tillfredsställa prästerskapet fick kvinnorna i den svenska ”feministiska” delegationen täcka sitt hår och buga undergivet för den iranska regimens president Hassan Rouhani.

En majoritet av svenska exiliranier ställer sig frågan om utrikesministern har ett bristande minne eftersom hon lätt glömmer lögnerna från iranska regimen eller spelar Ann Linde (S) medvetet i prästerskapets händer?

Ann Linde (S) tycks ha glömt de folkliga protesterna i Iran som ägde rum under november 2019, där iranska regimen dödade minst 1500 demonstranter, och arresterade tusentals iranier för att ha uttryckt sin rätt till yttrandefrihet. Detta verkar inte ha bekymrat vår utrikesminister det minsta då hon istället försäkrade regimens representant att Sverige kommer att göra sitt yttersta för att få bort sanktionerna mot Iran.

Samma straffåtgärder som förnekar regimen och det paramilitära revolutionsgardet det kapital och de resurser som de behöver för att underkuva folket.

Viktigare att ge Teheranregimen en propagandaseger

Inte heller tycks vår utrikesminister vara bekymrad över att den iranska regimen dödade minst 17 personer med kopplingar till Sverige när revolutionsgardet sköt ner ett ukrainskt passagerarplan i Teheran januari detta år. Regimen, under flera veckor, ljög och undanhöll sanningen kring händelsen. Även detta var ingenting som Ann Linde (S) prioriterat att lyfta i mötet med den iranska regimens ambassadör.

Affärer och att lyfta sanktioner var viktigare prioriteringar för vår utrikesminister, än att ställa regimen till svars för att ha dödat svenskar och kräva att omedelbart överlämna flygplanets svarta låda för en oberoende utredning.

Ann Linde (S) missade även chansen att pressa regimen kring deras mörkläggning över COVID-19, dess utbrott och kris, i Iran. Regimens interna dokument visar att Rouhani och regimens ledare visste om flera coronafall i landet redan i januari. Men de valde att inte informera folket för att inte påverka deltagandet i regimens firande av 41-årsdagen av “den Islamiska revolutionen” samt det stundande parlamentsvalet i februarimånad.

Många svenska exiliranier har sett sina familjer i Iran dö och lida till följd av regimens brist på handling och säkerhet, samt deras propaganda och lögner om den landsomfattande coronakrisen.

Utrikesministern bör agera för svensk-iraniernas intressen

Dessa viktiga punkter som är verkliga bekymmer för iranska folket och svenska exiliranier verkar vår utrikesminister Ann Linde (S) ha glömt bort. Under mötet med iranska regimens ambassadör i Sverige var det viktigare att ge Teheranregimen en propagandaseger om ”behovet av att lyfta sanktionerna mot Iran” än att pressa regimen på förbättringar, förändringar och framföra krav om att regimen ska överge sitt förtryck av det iranska folket.

Vi, svenska exiliranier, vill ha en utrikesminister som arbetar för våra intressen och agerar aktivt för att ställa den iranska regimen till svars för deras förtryck och mord av våra oskyldiga landsmän och inte omfamnar regimen och deras representanter.

Om Ann Linde (S) inte klarar av detta och vill fortsätta i samma spår bör hon avgå innan Sveriges anseende är förstört.