Nyheter

Sverige prioriterar prästerskapet och ansluter sig till INSTEX

Sverige och flera andra europeiska länder ansluter sig till det nya betalningsverktyget INSTEX. De så kallade E3-länderna, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, välkomnar beslutet i ett gemensamt uttalande på lördagen.

INSTEX, inrättades av E3-länderna i januari i år. Syftet är att det ska öppna för laglig handel med Iran och därigenom skydda kärnteknikavtalet med iranska regimen.

Sverige ansluter sig till INSTEX samtidigt som iranska regimen försöker kväsa de regimkritiska protester som pågår runtom i Iran med ett brutalt nedslag.

Videoklipp som kommer ut från landet trots regimens kraftiga internetcensur visar dess repressiva säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet öppna eld mot försvarslösa demonstranter på gatan. Amnesty International bekräftar även att regimens repressiva säkerhetsstyrkor sköt mot demonstranter från helikopter.

Minst 450 demonstranter har dödats under de folkliga protesterna som pågår sedan den 15 november, enligt rapporter från Iran.

”Sverige satsar idag på en döende häst. Ju snabbare regeringen och UD inser att prästerskapet inte har någon framtid i Iran desto bättre för Sveriges intressen”, sade FFFI:s Mojtaba Ghotbi. Han medverkade i en demonstration i Stockholm till stöd för de folkliga protesterna i Iran under lördagen.

”Statsministerns svar om protesterna i Iran under torsdagens frågestund på riksdagen var en stor besvikelse. Sverige bör tydligt ställa sig bakom demonstranterna i Iran och stödja iranska folkets frihetskamp för en bättre framtid istället för att fokusera enbart på handel och affärer med regimen i Iran”, tillade han.

Även USA:s ambassadör i Tyskland kritiserade Sveriges och de andra europeiska ländernas beslut att ansluta sig till INSTEX.

”Fruktansvärd timing, varför finansiera iranska regimen när den dödar iranska folket och stänger av internet? Ni borde stå upp för mänskliga rättigheter och inte med människorättsförbrytare”, skrev Richard Grenell på Twitter tidigare under lördagen.

Svenska företag får problem

Betalningsverktyget INSTEX syftar framförallt till att skydda kärnteknikavtalet med iranska regimen efter att USA drog sig ur avtalet. Detta genom att försäkra att Teheranregimen åtnjuter sanktionslättnader och ekonomiska fördelar så länge den uppfyller sina åtaganden under avtalet.

Men iranska regimen har sagt att den kommer att stegvis dra sig tillbaka från kärnteknikavtalet. Detta efter att USA återinförde sina sanktioner mot Iran och EU vägrade hjälpa regimen att kringgå amerikanska straffåtgärder.

FN:s atomenergiorgan har bekräftat att Teheranregimen bryter mot flera av sina åtaganden under kärnteknikavtalet.

E3-länderna påpekar dock i det gemensamma uttalandet att de är redo att använda alla mekanismer under kärnteknikavtalet som tillåter parterna att diskutera och besvara iranska regimens eventuella överträdelser. De uppmanar även Teheranregimen att ändra kurs och fullfölja alla sina åtaganden under kärnteknikavtalet.

Problematiskt för Sverige är även iranska regimens vägran att ratificera och genomföra internationella standarder mot terrorismfinansiering och pengatvätt. En ratificering av dessa normer är ett krav från E3-länderna för att få igång INSTEX.

Arbetsgruppen för Finansiella Åtgärder (FATF), ett internationellt övervakningsorgan för finansiella åtgärder, har gett iranska regimen en sista tidsfrist fram till februari 2020 för att följa internationella normer mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under tiden har FATF bett medlemsstaterna att kräva en tuffare granskning av transaktioner med Iran samt av alla finansieringsbolag som verkar i landet.

Detta gör det omöjligt för svenska storföretag, särskilt de med affärer i USA, att verka i Iran.