Nyheter

Iran måste anta FATF:s lagar mot terrorismfinansiering till nästa år

Ett internationellt övervakningsorgan för finansiella åtgärder ger iranska regimen till februari 2020 för att följa internationella normer mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetsgruppen för Finansiella Åtgärder (FATF) varnar samtidigt att tidsfristen är den sista för iranska regimen efter vilken det kommer att uppmana sina medlemsstater att vidta motåtgärder.

Under tiden ber FATF sina medlemsstater att kräva en tuffare granskning av transaktioner med Iran samt av alla finansieringsbolag som verkar i landet.

FATF har skjutit upp sina motåtgärder mot Iran vid flera tillfällen sedan 2015 års kärnteknikavtal mellan Teheranregimen och världens sex stormakter. Syftet har varit att underlätta handel med Iran efter kärnteknikavtalet trots tidigare varningar. Samtidigt fick regimen utrymme att ratificera och genomföra organets standarder mot terrorismfinansiering och pengatvätt.

”Om Iran inte ratificerar Palermoprotokollet och konventionerna mot terrorismfinansiering innan februari 2020 i enlighet med FATF:s standarder, kommer FATF att återinföra alla uppskjutna motåtgärder och uppmana alla sina medlemsstater och alla jurisdiktioner att tillämpa effektiva motåtgärder, i linje med rekommendation 19”, sade det internationella övervakningsorganet i ett uttalande, rapporterar Reuters på fredagen.

Iranska regimens väktarråd förkastade ett antaget lagförslag mot terrorismfinansiering och pengatvätt från regimens parlament förra året. Alla lagförslag som antas av regimens parlament måste godkännas av väktarrådet innan de blir lag i Iran.

Det mäktiga expertrådet varnade tidigare i år att det vore ett misstag att ansluta sig FATF.

Sekreterare för regimens lämplighetsråd sade tidigare i oktober att ”regeringen har inte tillåtelse att ansluta sig till Palermoprotokollet”.”

Flera medlemmar från regimens lämplighetsråd, som ska lösa alla konflikter mellan regimens parlament och väktarrådet, har sagt att Teheranregimen kommer aldrig ratificera Palermoprotokollet eller FATF:s konventioner mot terrorismfinansiering.

En fransk diplomat berättade för Reuters i september i år att Teheranregimen måste ratificera lagar beträffande penningtvätt och terrorismfinansiering för att få igång ett europeiskt betalningsverktyg, INSTEX.

Frankrike, Tyskland och Storbritannien, så kallade E3-länderna, lanserade ett nytt betalningsverktyg INSTEX som ska öppna för laglig handel med Iran. Det nya betalningsverktyget syftar till att skydda kärnteknikavtalet med iranska regimen efter att USA drog sig ur avtalet.

Arbetsgruppen för Finansiella Åtgärder (förkortad FATF från engelskans Financial Action Task Force) inrättades vid G7-toppmötet i Paris 1989. Det Internationella organet består idag av 37 länder, Europeiska kommissionen och Gulfstaternas samarbetsråd. Dess arbete syftar till att fastställa standarder samt främja genomförandet av åtgärder för att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen.