Nyheter

Arbetsgruppen för Finansiella Åtgärder varnar för handel med Iran

Ett internationellt övervakningsorgan för finansiella åtgärder uppmanade medlemsstaterna att vidta åtgärder för att avvärja risker som härrör från Iran och Nordkorea eftersom länderna hade misslyckats med att ta itu med penningtvätt och finansiering av terrorism, rapporterar Reuters från Paris på fredagen.

Arbetsgruppen för Finansiella Åtgärder (förkortad FATF från engelskans Financial Action Task Force eller GAFI från franska namnet Groupe d’action financière organ) inrättades vid G7-toppmötet i Paris 1989 och består idag av 37 länder, Europeiska kommissionen och Gulfstaternas samarbetsråd. Dess arbete syftar till att fastställa standarder samt främja genomförandet av åtgärder för att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen.

FATF varnade i sitt uttalande på fredagen att finansinstitut bör ägna särskild uppmärksamhet åt affärer och transaktioner med Iran och Nordkorea.

FATF uttryckte också sin djupa oro över finansieringen av Islamiska statens rebeller som idag kontrollerar stora delar av Irak och Syrien. Organet sade att medlemsstater behöver genomföra internationella standarder för att strypa flödet av pengar till extremistgruppen.
Uppmaning kom i ett uttalande efter FATF:s plenarsammanträde i Paris på fredagen.