Andra nyheter

Iran förblir högriskland för terrorfinansiering

En internationell arbetsgrupp som övervakar penningtvätt och terrorfinansiering över hela världen förväntas hålla kvar Iran på sin svarta lista över högriskländer senare denna vecka, rapporterar Reuters på onsdagen.

Nyhetsbyrån Reuters citerar västerländska tjänstemän som säger att beslutet förväntas komma trots aggressiva påtryckningar från Teheran att strykas från listan i dess strävan att få tillgång till det globala finanssystemet.

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF från engelskans Financial Action Task Force), som inrättades i 1989 för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och massförstörelsevapen, sammanställer en lista över länder som uppdateras regelbundet. Arbetsgruppens 37 medlemsländer möts under denna vecka i Sydkorea.

”Inga ändringar när det gäller Irans ställning på den svarta listan är förestående, även om jag tror att vi kanske får höra oss några ord av uppmuntran och erkännande av Irans försök att göra framsteg”, berättade en västerländsk tjänsteman med insyn i FATF:s diskussioner för Reuters som bad att inte bli namngiven.

Tidigare denna vecka bekräftade två andra västerländska tjänstemän att iranska regimen inte skulle tas bort från FATF:s svarta lista vid denna tidpunkt, enligt Reuters.

En talesperson för FATF, Alexandra Wijmenga-Daniel, ville inte kommentera dessa specifika uttalanden men tillade att gruppen skulle publicera sin uppdatering på hög risk och icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner efter mötet senare i veckan.

FATF, med sin bas i Paris, sade tidigare i år att arbetsgruppen är fortfarande ”särskilt och utomordentligt oroad” över vad den kallade Teherans ”misslyckande att hantera risken för finansiering av terrorism och det allvarliga hot som detta innebär för integriteten hos det internationella finanssystemet.”

Iranska regimen belönades med vissa sanktionslättnader från internationella samfundet i utbyte mot att begränsa sitt kärnteknikprogram till följd av förra årets kärntekniköverenskommelse.

Men amerikanska sanktioner mot Teheranregimen för dess stöd till terrorism och systematiska människorättskränkningar finns kvar trots förra årets överenskommelse. Dessa straffåtgärder förbjuder både handel med iranska regimen i dollar och landets tillgång till New York:s finanssystem.