Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen bryter mot kärnteknikavtalet

Iranska regimen har brutit mot kärnteknikavtalet genom att överskrida den tillåtna gränsen för anrikat uran. Det bekräftar FN:s atomenergiorgan IAEA på måndagen.

Irans totala lager av låganrikat uran överskred under måndagen den tillåtna gränsen på 300 kg, säger IAEA:s talsma, Fredrik Dahl, enligt Washington Post.

Storbritannien, Frankrike och Tyskland, de så kallade E3-länderna, som är med i överenskommelsen har tillsammans med EU varnat för allvarliga konsekvenser om iranska regimen bryter mot avtalet.

IAEA:s bekräftelse kommer samtidigt som iranska regimtjänstemän tillkännager att Teheran har överskridit den tillåtna gränsen för låganrikat uran. De skyller detta på EU och anklagar unionen för att inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa Teheran minimera effekterna av USA:s sanktioner.

EU och E3-länderna har försökt rädda överenskommelse under det senaste året sedan USA beslutade att lämna avtalet. EU har bland annat lanserat ett nytt betalningsverktyg, kallat Instex, för att möjliggöra handel mellan Iran och EU-företag.

Men EU påpekar samtidigt att den inte kan utföra ett mirakel och har villkorat sina åtgärder för att rädda kärnteknikavtalet med att Teheran fullföljer alla sina åtaganden.

Iranska regimens överträdelse är ett test för europeisk diplomati efter att franska, brittiska och tyska tjänstemän hade lovat ett starkt diplomatiskt svar om Teheranregimen bryter mot avtalet.