Nyheter

EU kallar kärnteknikavtalets parter till brådskande möte om Iran

EU, Storbritannien, Frankrike och Tyskland tar ett första steg mot att återinföra sanktioner mot iranska regimen.

Utrikesministrar för de så kallade E3-länderna och EU:s utrikeschef kallade på tisdagen till ett brådskande möte mellan parterna i kärnteknikavtalet för att diskutera Teheranregimens brott mot överenskommelsen. Därmed utnyttjar EU och E3-länderna en mekanism under kärnteknikavtalet som tillåter parterna att diskutera eventuella överträdelser i ett brådskande möte.

“Vi uttrycker djup oro över att Iran inte fullföljer flera av sina åtaganden enligt JCOPA (kärnteknikavtalet)”, skriver EU:s utrikeschef och Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar i ett gemensamt uttalande på tisdagen.

Iranska regimen meddelade nyligen att den ökar sin urananrikning till 5%. Regimen har också beslutat att överskrida den tillåtna gränsen för anrikat uran. FN:s atomenergiorgan IAEA bekräftar att iranska regimen har vidtagit båda åtgärderna.

“Iran har uppgett att det inte vill lämna JCPOA. Den måste agera i enlighet med detta genom att backa från dessa åtgärder och omedelbart återvända till att fullfölja sina åtaganden enligt JCPOA”, sade EU:s och E3-ländernas utrikesministrar.

Iranska regimen skyller överträdelserna på EU och anklagar unionen för att inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa Teheran minimera effekterna av USA:s sanktioner.

Regimen har samtidigt hotat med att öka sin urananrikning till 20% och installera nya centrifuger som den tidigare har monterat ner under de kommande månaderna om europeiska åtgärder uteblir.

EU och E3-länderna har försökt rädda överenskommelse under det senaste året sedan USA beslutade att lämna avtalet. EU har bland annat lanserat ett nytt betalningsverktyg, kallat Instex, för att möjliggöra handel mellan Iran och EU-företag.

Men EU påpekar samtidigt att den inte kan utföra ett mirakel.