Opinion

Hur laglig var du i mullornas Iran Ann Linde?

Den första feministiska regeringen i världen visar helt öppet ”respekt” för kvinnofientlig lag och tar på sig slöjan.

Representanter för Den röd-gröna ”feministiska regeringen åkte nyligen till Iran för att göra goda affärer med en av historiens värsta kvinnofientliga regimer.

Det är inte första gången västerländska handelsdelegationer eller svenska delegationer åker till diktaturer för att skriva handelsavtal och göra affärer. De reser faktiskt rätt ofta till diktaturer och inför resan lovar alltid att  ta upp frågan om mänskliga rättigheter i sina samtal med diktatorn. Resorna har alltid motiverats med att man vill påverka diktaturerna i en demokratisk riktning genom lukrativa handelsavtal. Även den här gången lovade den första ”feministiska” regeringen i världen inför resan att ta upp frågan om mänskliga rättigheter och kvinnornas situation med iranska regimen.

Men framme i Tehran hände något nytt, alla kvinnor i den ”feministiska” delegationen täckte sina hår, la handen på bröstet och bugade undergivet framför den iranska presidenten.

På frågan om varför hon bar slöja, svarade Ann Linde i svenskt TV att enligt ”iransk lag” måste alla kvinnor bära slöja och att hon ”naturligtvis” respekterade lagen. Hon avslutade med  ”jag vill ju  inte vara olaglig”.

Iran är ett stort land med 80 miljoner invånare. Iran är, med Ann Lindes ord, en stor marknad för svenska produkter och hälften  av det stora landet eller den stora marknaden är kvinnor.

Istället för att ta upp 40 miljoner kvinnornas förfärliga situation och stödja deras sak, valde den ”feministiska” regeringen att ställa sig bakom kvinnofientliga makthavare i Iran.

Ann Lindes  ”feministiska”  budskap till iranska kvinnor och till omvärlden var/är entydigt, RESPEKTERA LAGEN, VAR LAGLYDIG.

Problemet, Ann Linde, är att den rådande islamiska lagen, stiftad av ett gäng kvinnofientliga Mullor, föreskriver inte bara slöja för att trycka ner hälften av befolkningen i ”den stora marknaden”. Det finns en lång rad lagar som är diskriminerande och förtryckande,

Enligt lag är kvinnan mindre värd än mannen. Kvinnornas liv är mindre värt än männens. Kvinnors vittnesmål håller inte i domstolar och kvinnor får inte bli domare.

Enligt lag ärver kvinnor mindre än men.

Enligt lag kan flickor giftas bort när de fyllt 9 år.

Enligt lag får kvinnor inte arbeta, resa eller ens lämna hemmet utan förmyndarens (pappan/maken) tillstånd.

Enligt lag har kvinnor inte rätt att organisera sig

Enligt lag har kvinnor inte rätt att kräva sina självklara rättigheter

Enligt lag får kvinnor  inte ifrågasätta landets ”heliga” lagar eller protestera mot dem.

Och att bryta mot dessa lagar medför hårda straff, enligt strafflagen.

Så frågan till Ann Linde och resten av den ”feministiska” regeringen är följande:

Vilka andra vidriga lagar ”respekterade” ni?

Ni som respekterar lagen, ni som inte vill vara olaglig, vad var det då som ni diskuterade i Iran? Vad var det som ni tog upp över huvudtaget?

Krävde ni att iranska regimen ska skriva om sin kvinnofientliga grundlag? Krävde ni att iranska regimen skriva om alla lagar som diskriminerar kvinnor?

När vår feministiska regering kan helt öppet visa ”respekt” för kvinnohat och kvinnofientliga lagar i Iran,  ska den också  kunna redovisa helt öppet hur delegationens besök förväntas bidra till jämställdhet mellan män och kvinnor i Religiösa diktaturens Iran.

Redovisa för era samtal om respekt för mänskliga rättigheter. Redovisa gärna för de förbättringar av situationen för mänskliga rättigheter i Iran som vi kan förvänta oss till följd av er handelsresa dit.

Behrooz Pertow
2017 02 15