Engagemang, Nyheter

Iranska samfund uppmanar till en beslutsam Iranpolitik

Oron för ökade terroristaktiviteter och spionage från iranska regimen riktade mot iranska regimkritiker och demokratiaktivister utomlands, särskilt i Europa, ökar bland exiliranier.

Det var budskapet från en international konferens som iranska samfund i över 40 städer över hela världen, däribland Paris, London, Washington DC, Ottawa och Sydney, deltog i på lördagen via videolänk. Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), från Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås och Sollefteå deltog också i konferensen.

Deltagarna uppmanade internationella samfundet, och EU, att anta en mer beslutsam politik gentemot regimen i Tehran och ställa prästerskapets ledare inför rätta för terrorism och brott mot de mänskliga rättigheterna. De krävde också att revolutionsgardet, regimens underrättelsetjänst samt den statliga radio och televisionen som är en del av regimens propagandaapparat, ska föras upp på USA:s och EU:s terroristlista.

Deltagarna uttryckte även sitt stöd för den organiserade iranska oppositionen, NCRI, och de folkliga protester som pågår i Iran. De uppmanade omvärlden att erkänna och respektera iranska folkets strävan för ett fritt och demokratiskt Iran.

De folkliga protesterna från olika delar av samhället växer för varje dag i Iran och visar folkets missnöje med prästerskapet. Slagorden under årets folkliga protester bekräftar att folket vill ha verkliga förändring och inte tomma löften från prästerskapets ledare om reformer.

Företrädare för iranska samfund påpekade i sina tal under lördagens konferens att iranska motståndsrörelsens förmåga att organisera motståndet mot regimen skrämmer prästerskapet.

“Regimen ser den organiserade oppositionen som ett framväxande existentiellt hot. Den har därför svarat med att kuva folkliga protester i Iran samt bemöta regimkritiker utomlands med terrorism och intensiv propagandakampanj, riktade främst mot NCRI och dess sympatisörer”, framhöll flera talare.

Konferensens huvudtalare var iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, som talade via videolänk från Albanien.

Regimens beslut att ta till terrorism är inte en taktisk reaktion utan en strategi för att konfrontera de folkliga protesterna och förhindra prästerskapets störtning”, sade hon i sitt anförande och upprepade kraven från iranska samfund om att straffa prästerskapets repressiva säkerhetsorgan och propagandaapparat.

“Detta är vårt budskap: respektera iranska folkets önskan att störta regimen och etablera frihet och demokrati. Stoppa denna kriminella regim från att lägga vantarna på Irans oljeinkomster, vilket är vår nationella tillgång”, sade hon.

Framstående politiker och parlamentariker från Europa och USA medverkade också i konferensen. Patrick Kennedy, tidigare demokratisk kongressledamot och Ingrid Betancourt, tidigare presidentkandidat från Colombia var några av talarna som medverkade i konferensen från Albanian där de också besökte medlemmar av iranska  oppositionen, Folkets mojahedin

“I motsats till vad iranska regimens propaganda hävdar, både demokrater och republikaner i USA är enade bakom och stöder en beslutsam politik mot Iran … [De] står med det iranska folket i deras strävan för förändring och att ha en republik baserad på fria val, jämställdhet, och separation av religion och stat, vilket framgår av NCRI:s tiopunktsplan för framtida Iran”, sade Patrick Kennedy.

Ingrid Betancourt påpekade i sitt tal att den fria pressen i väst bör vara uppmärksamma om iranska regimens propagandaapparat och undvika att sprida diktatorernas propaganda mot demokratisk opposition.