Pressmeddelande

Regeringen bör agera mot iranska regimens hotbild mot svensk- och exiliranier

Belgiska och franska myndigheter stoppade ett välplanerat bombattentat mot iraniernas stora sammankomst för ett fritt och demokratiskt Iran i Paris den 30 juni. Detta är inte första gången som iranska regimen riktar terrorattacker mot oppositionella, däribland medlemmar av NCRI, i Europa i ett försök att tysta de krafter som verkar för demokrati och frihet i Iran.

Svensk- och exiliranier, som arbetar aktivt för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Iran, känner sig inte säkra i Sverige mot bakgrund av iranska regimens underrättelseverksamhet, hot och terroristaktiviteter.

Svensk- och exiliranier förväntar sig att regeringen ska offentligt fördöma iranska regimen för dessa olagliga aktiviteter i Sverige och Europa. Regeringen och UD har tyvärr svikit dem i hopp om att bevara relationerna och öka handel med Teheranregimen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kräver att UD kallar upp iranska regimens ambassadör i Stockholm för att protestera mot det planerade bombattentatet mot oppositionella i Paris.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Newsdesk, här …