Mänskliga Rättigheter

Iranska regimen arresterar anhöriga till avrättade politiska fångar

Iranska regimen fortsätter arrestera och trakassera anhöriga till offren för 1988 års massaker i Iran. Flera anhöriga till Mohsen Mehrani, ett av offren för dessa massavrättningar, arresterades i staden Gorgan den 19 juli, enligt rapporter till FFFI.

De arresterade är identifierade som Mojtaba Mehrani, 67-årig tandläkare, Masih Mehrani, 62 år, Sousan Mehrani, 55 år, samt Mohaddaseh Mehrani, 50 år och hans 28-åriga dotter Elnaz. Det finns ingen information om de frihetsberövade sedan de arresterades av regimen för en månad sedan.

Dessa arresteringar sker samtidigt med en pågående internationell kampanj för att ställa regimtjänstemän ansvariga för 1988 års massaker inför rätta samt ökade regimkritiska protester i landet.

Augusti 2018 markerar den 30 års dagen av 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar i Iran. En majoritet av offren var medlemmar av och sympatisörer till iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI).

FN:s särskilde rapportör för Iran uppmärksammade massakerni sin senate rapport om läget för mänskliga rättigheter i Iran till FN:s MR-råd.

Amnesty International varnade förra månaden att iranska regimen håller på att bygga vägar över massgravar i Ahwaz, en stad i södra Iran, där offren är begravda i hemlighet. Detta i ett försök att förstöra bevis för dessa massavrättningar som översågs och verkställdes av flera högt uppsatta regimtjänstemän och nuvarande ministrar.

Rapporten från den nu avlidne Asma Jahangir var den första officiella FN-rapport som erkänner 1988 års massaker på politiska fångar i Iran.

”Tusentals politiska fångar, män, kvinnor och tonåringar avrättades mellan juli och augusti 1988 enligt rapporter efter en fatwa utfärdad av den dåvarande högsta ledaren, Ayatollah Khomeini. Enligt uppgifter skapades en tremanskommission för att bestämma vem som skulle avrättas.”, säger FN:s Iranrapportör i sin rapport.

”Offrens kroppar var … begravda i omärkta gravar och deras familjer informerades aldrig om var de befann sig. Dessa händelser, som kallas för 1988 års massakrer, har aldrig officiellt erkänts”, tillägger rapporten.

Den uppmärksammar dessutom ”fallet med samvetsfången Maryam Akbari Monfared, som nekades medicinsk behandling och hotades med besöksförbud för att hon hade publicerat ett brev där hon uppmanade till en utredning av massavrättningarna från 1988.”

”Ministeriet för underrättelse och säkerhet kallade in Akbari Monfareds man till förhör i majmånad och hotades med att straffet för hans fru kunde förlängas med ytterligare tre år och att hon kunde flyttas till ett avlägset fängelse i provinsen Sistan och Baluchestan om hon fortsatte skriva öppna brev om 1988 års händelse”, tillägger FN:s Iranrapportör.