Massaker

En ny rapport om 1988 års massaker avslöjar massgravar i Iran

Tahar Boumedra, FN:s tidigare högsta representant för mänskliga rättigheter i Irak, och en grupp jurister diskuterade 1988 års massaker av politiska fångar i Iran under en presskonferens vid sidan av den 34:e sessionen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, som avslutade förra vecka i Genève.

Azadeh Zabeti, en brittisk-iransk advokat och ställföreträdare för iranska juristsamfundet i Storbritannien, och Farzad Madadzadeh, en före detta politisk fånge som nyligen flytt Iran, medverkade också i presskonferensen.

Panelen presenterade en ny rapport om massakern på 30.000 politiska fångar i Iran under sommaren 1988 och svarade på journalisternas frågor.

Denna 360-sidor långa rapporten ger ett historiskt tillbakablick på politiska avrättningar i Iran under 1980-talet, och lägger fram de viktigaste dokumenten om 1988 års massaker som startade med ett religiöst dekret från prästerskapets grundare och dess första högsta andlige ledare, Khomeini.

Rapporten innehåller intervjuer med vittnen till denna massaker och identifierar förövarna bakom massavrättningarna i iranska regimens fängelser. Den lokaliserar dessutom massgravar över hela landet där offren begravdes i hemlighet.

Organisationen ”Rättvisa för offren för 1988 års massaker i Iran” har beställt rapporten och den har förberetts av Azadeh Zabeti, en av kampanjgruppens medlemmar och expert i människorättsfrågor. Hon deltog i presskonferens på uppdrag av organisationen och förklarade hur rapporten hade sammanställts.

”Rapporten skrevs efter nya avslöjanden i Montazeris ljudfil som publicerades och blev offentligt förra året. Den offentliggörs för första gången nu i samband med [den 34:e] sessionen för FN:s råd för mänskliga rättigheter”, sade hon.

Den tidigare politiska fången Farzad Madadzadeh berättade om sina erfarenheter om tortyr och vad han hade bevittnat i regimens fängelser. Han tillade att den yngre generationen i Iran kräver att de ansvariga för 1988 års massaker ställas inför rätta.