Massaker, Reportage

Ljudfil avslöjar nya detaljer om massakern på 30000 politiska fångar

En ny ljudupptagning från ayatolla Montazeri, regimens näst högt uppsatta prästman vid 1988 års massaker på politiska fångar i Iran, avslöjar ny information kring omfattningen av denna massaker och regimens brutalitet mot regimkritiker och oppositionella.

Montazeri hörs i ljudupptagningen kritisera avrättningen av 30 000 politiska fångar under sommaren 1988 vilket han beskriver som prästerskapets största brott som historien kommer att fördöma.

Han avslöjar också att unga flickor, gravida kvinnor och hela familjer fanns bland de regimkritiker som regimen avrättade under sommaren 1988. Han säger också att regimens underrättelseministerium hade planerat för massaker flera månader innan massakern

Ljudupptagningen är från ett möte för 28 år sedan (15 augusti 1988) mellan Montazeri, tilltänkt efterträdare för prästerskapets grundare Khomeini vid den tiden, och högt uppsatta medlemmar från regimen som satt i ”dödskommittén” som ansvarade för 1988 års massaker på politiska fångar.

En av de tjänstemännen som närvarade under detta möt var Rohanis nuvarande justitieminister, Mostafa Pourmohammadi, som vid den tid representerade regimens underrättelseministerium i dödskommittén.

Ljudfilen, som aldrig hörts tidigare, släpptes av Montazeris officiella hemsida den nionde augusti. Iranska regimens underrättelsetjänst har dock kallat in Montazeris son till förhör och beordrat honom att ta ner ljudfilen från webbsidan.