Nyheter

Människorättsaktivist och advokat Asma Jahangir dog

Asma JahangirDen framstående advokaten och männskorättsaktivisten Asma Jahangir gick bort på söndagen efter att ha drabbats av en stroke. Hon blev 66 år gammal.

Asma Jahangir utnämndes i 2016 till FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran.

Jahangir har under sin tid som FN:s Iranrapportör uppmärksammat iranska regimens kränkningar av mänskliga rättigheter däribland 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar i regimens fängelser.

Iranska regimen besvarade aldrig de fall som hon tog upp i sina rapporter utan utsatte henne för kränkande personangrepp. Till exempel kallade regimen henne för en ”Qadiani”, ett avskräckande begrepp som används för medlemmar av Ahmadiyya, en muslimsk sekt.