Massaker

FN:s Iranrapportör uppmärksammar 1988 års massaker i sin rapport

FN:s generalsekreterare har skickat den årliga rapporten om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, till generalförsamlingen i enlighet med MR-rådets resolution 34/23, enligt uppgifter till FFFI på lördagen.

Årets rapport, som sammanställts av FN:s särskilde rapportör för Iran, Asma Jahangir, tar upp iranska regimens brott mot mänskliga rättigheter, särskilt 1988 års massaker på politiska fångar i landet. En majoritet av de 30.000 offren som avrättades i landets fängelser var medlemmar och sympatisörer av iranska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI).

”I sin första rapport till FN:s MR-råd uppmärksammade FN:s Iranrapportör fallet med samvetsfången Maryam Akbari Monfared, som nekades medicinsk behandling och hotades med besöksförbud för att hon hade publicerat ett brev där hon uppmanade till en utredning av massavrättningarna från 1988”, enligt årets rapport.

”Ministeriet för underrättelse och säkerhet kallade in Akbari Monfareds man till förhör i majmånad och hotades med att straffet för hans fru kunde förlängas med ytterligare tre år och att hon kunde flyttas till ett avlägset fängelse i provinsen Sistan och Baluchestan om hon fortsatte skriva öppna brev om 1988 års händelse”, tillägger.

Årets rapport från Asma Jahangir är den första officiella rapporten från FN som erkänner 1988 års massaker på politiska fångar i Iran.

”Tusentals politiska fångar, män, kvinnor och tonåringar avrättades mellan juli och augusti 1988 enligt rapporter efter en fatwa utfärdad av den dåvarande högsta ledaren, Ayatollah Khomeini. Enligt uppgifter skapades en tremanskommission för att bestämma vem som skulle avrättas.”, säger FN:s Iranrapportör i sin rapport.

”Offrens kroppar var … begravda i omärkta gravar och deras familjer informerades aldrig om var de befann sig. Dessa händelser, som kallas för 1988 års massakrer, har aldrig officiellt erkänts”, tillägger Asma Jahangir.

”I januari 1989 uttryckte MR-kommissionens särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Reynaldo Galindo Pohl, oro över ’den globala förnekelsen’ av dessa avrättningar och uppmanade de iranska myndigheterna att göra en utredning. En sådan utredning har ännu inte genomförts”, tillägger hon i sin rapport.

Rapporten tar även upp ljudinspelningen från ayatolla Montazeri, som FFFI rapporterade om i augusti förra året.

Montazeri hörs i inspelningen kritisera avrättningen av 30 000 politiska fångar under sommaren 1988 vilket han beskriver som prästerskapets största brott som historien kommer att fördöma.

”Inspelningen avslöjade namnen på de tjänstemän som hade utfört och försvarat avrättningarna, däribland den nuvarande justitieministern, en nuvarande domare från högsta domstolen samt chefen för en av de största religiösa institutionerna i landet och kandidat i presidentvalet i maj. Efter att ljudfilen publicerades medgav vissa myndigheter och domare att avrättningarna hade ägt rum och i vissa fall försvarade dem”, skriver Iranrapportören i vad som kan tolkas som en kultur av straffrihet i prästerskapets envälde.