Mänskliga Rättigheter

FN:s MR-experter: politiska fångar i Iran vägras vård, riskerar att dö

En grupp människorättsexperter från FN varnade på onsdagen för att dussintals politiska fångar i Iran bland dem några framstående människorättsförsvarare, advokater och politiska aktivister, riskerar att dö i förvar på grund av deras försämrade hälsotillstånd och iranska myndigheters fortsatta vägran att ge dem vård.

”Tillståndet för flera samvetsfångar med allvarliga hälsoproblem har förvärrats till följd av deras fortsatta frihetsberövande och upprepade vägran att bevilja dem tillgång till medicinsk anläggning och behandling de så akut behöver”, sade FN:s experter, enligt ett uttalande som publiceras på kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR:s hemsida.

”Förnekande av sjukvård, fysiskt övergrepp, antingen i överfulla fängelser eller i isoleringscell samt andra former av tortyr och misshandel utsätter fångarna för risk för allvarliga skador och dödsfall”, sade FN:s människorättsexperter och tillade, ”tyvärr förekommer sådana tragedier alltför ofta i iranska fängelser och många av dessa kunde ha undvikits om myndigheterna utövat tillbörlig omsorg.”

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, och hans kollegor i Genève lyfte fram flera akuta fall i onsdagens uttalande däribland politiska fångarna Mohammad Hossein Rafiee Fanood och Kamal Foroughi, människorättsförsvararen Narges Mohammadi, människoröttsadvokaten Abdulfattah Soltani, bloggaren Hossein Ronaghi-Maleki, religiösa ledaren och prästmannen, Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi samt fysikern och samvetsfången Omid Kokabee.

FFFI har uppmärksamt flera av dessa fall genom åren med det senaste i ett pressmeddelande under helgen då vi uppmanade både regeringen och utrikesministern att göra sitt yttersta för att pressa iranska regimen till att frige Omid Kokabee och andra samvetsfångar i Iran.

Omid Kokabee, 33 år och doktorand i experimentell fysik, sitter frihetsberövad i fängelse i Iran sedan 2011 för att ha vägrat samarbeta med iranska regimen i dess olagliga kärnteknikprogram. Han greps i Teheran efter att ha återvänt från USA för att besöka sin familj, den 30 januari 2011.

”Situationen för dessa fångar samt de iranska myndigheternas fortsatta förakt för deras hälsa och välbefinnande är helt oacceptabelt”, betonade experterna. ”Detta gäller särskilt dessa fall eftersom samtliga har enligt uppgifter gripits, häktats och dömts enbart för sitt fredliga utövande av sina grundläggande fri- och rättigheter”, tillade de i uttalandet.

”Vi uppmanar [iranska] myndigheterna att överväga att släppa Kokabee och andra politiska fångar på medicinska eller humanitära grunder samt att säkerställa deras välbefinnande genom att underlätta regelbunden tillgång till sjukvård”, sade de vidare.

FN:s människorättsexperter påminde iranska regimen om dess skyldigheter under internationella standarder och påpekade att den är skyldig att respektera fångarnas rätt till hälsa och garantera att de behandlas humant.

”Underlåtenhet att ge adekvat medicinsk vård till fångar strider mot Irans internationella skyldigheter på människorättsområdet och nationella standarder … Vi har upprepade gånger uppmärksammat iranska myndigheter om anklagelser relaterade till förnekande av tillgång till läkarvård och undermåliga förhållanden i fängelser samt uppmanat dem att initiera en mer omfattande fängelsereform”, underströk FN:s experterna.

”Vi beklagar att [iranska] regeringen har hittills misslyckats med att utreda dessa anklagelser ordentligt och vidta nödvändiga åtgärder”, sade FN:s människorättsexperter i uttalandet med hänvisning till prästerskapets likgiltighet inför världssamfundets oro och internationella uppmaningar.

Bakgrund: Guppen som utfärdade uttalande bestod av FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed; FN:s särskilde rapportör för tortyr, Juan E. Méndez; FN:s särskilde rapportör för allas rätt att åtnjuta den högsta möjliga standard för fysisk och mental hälsa, Dainius Pūras; FN:s särskilde rapportör för rätt till fredlig mötes- och föreningsfrihet, Maina Kiai; ordförande för rapportör för FN:s arbetsgrupp för godtycklig arrestering, Seong-Phil Hong.