Engagemang, Nyheter

Demonstration i Stockholm hedrar årsdagen av 2019 år novemberuppror i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), uppmärksammade årsdagen av 2019 års novemberuppror i Iran på lördagen. De hedrade även minnet av upprorets 1500 martyrer under en demonstration på Mynttorget i Stockholm med bilder och utställning.

Deltagarna lyfte också fram regimens nuvarande president, Ebrahim Raisis inblandning i kväsning av novemberupproret.

”Raisi var chef för regimens så kallade rättsväsende vid tiden. Han är en av flera inom regimen som är direkt ansvarigt för dessa mord. Vi kräver att Sverige fördömer regimens MR-brott och stöder en internationell utredning för att ställa regimens ledare till svars”, säger en av deltagarna till FFFI.

Svensk- och exiliranierna uppmanade regeringen och UD att stödja den folkliga kampanjen för rättvisa och för att lagföra de ansvariga, inte minst Raisi och regimens högste ledare Khameni, i en internationell domstol.

Det finns redan ett växande internationellt krav på att utreda och lagföra Raisi för hans inblandning i massakern på 30,000 politiska fångar i Iran. Kravet har även stöd från FN:s särskilde Iranrapportör och människorättsorganisationer som Amnesty. Massakern är enligt flera framstående människorättsadvokater ett tydligt exempel på folkmord och brott mot mänskligheten.

En majoritet av offren var från Irans främsta opposition, Folkets mojahedin (PMOI/MEK). De var avrättade anklagad för krigföring mot gud eftersom de förkastade prästerskapets envälde och stödde den prodemokratiska oppositionen.

Regimen har inlett en ny arresteringsvåg över hela landet under de senaste veckorna av rädsla för omfattande regimkritiska protester i samband med årsdagen av novemberupproret, enligt uppgifter till FFFI.

Flera av de arresterade är tidigare politiska fångar samt familjemedlemmar och sympatisörer till oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK).

FFFI rapporterade förra veckan att regimen hade gripit mamman och systern till Sattar Beheshti, som dog under tortyr 2012.

Novemberupproret 2019 skakade prästerskapet

Den 15 november 2019 utbröt protester över hela Iran efter att regimen beslutade att kraftigt höja bränslepriset. Novemberupproret skakade marken under regimens fötter. Det visade dessutom att iranska folket förkastar prästerskapet i sin helhet och vill ha verkliga förändringar. Världen kunde dessutom se att iranska folket har det som krävs för att störta regimen.

Regimen svarade med dödligt våld och massarresteringar i ett desperat försök att krossa de landsomfattande protesterna. Myndigheterna stängde ner internet för flera dagar. Samtidigt öppnade revolutionsgardet och andra repressiva säkerhetsstyrkor eld mot de fredliga protesterna och dödade 1500 demonstranter.

Mer 12000 personer var dessutom arresterade under och efter novemberupproret. Flera var avrättade och många andra är dömda till döden.

En rapport från Amnesty International förra året konstaterar att regimen utsatte de frihetsberövade för utbredd tortyr.

Amnestys rapport dokumenterar flera fall av bland annat misshandel, piskrapp, elchocker, skenavrättningar, skendränkningar och sexuellt våld. Amnesty noterade även att ”bland de som utsatts för övergrepp finns såväl 10-åriga barn och skadade demonstranter och åskådare, som gripits på sjukhus när de sökt vård för skottskador.

”Polis, underrättelsetjänst, säkerhetsstyrkor samt fängelsepersonal i Iran har i samförstånd med domare och åklagare utfört en rad människorättsövergrepp mot de som fängslades i samband med protesterna som ägde rum runt om i landet i november 2019. Det handlar om godtyckliga gripanden, påtvingade försvinnanden, tortyr och annan illabehandling”, skrev Amnesty i ett uttalande den andra september 2020.

”Hundratals personer har utsatts för djupt orättvisa rättegångar med hänvisning till grundlösa anklagelser om ’nationell säkerhet’, konstaterade Amnesty.

Människorättsorganisationen tillägger att flera har fått dödsstraff efter så kallade ”erkännanden” efter tortyr och krävde en oberoende utredning.

Regimens högste ledare: krossa protesterna till varje pris

Reuters avslöjade i december 2019 att ordern att krossa demonstrationer till varje pris kom direkt från regimens högste ledare, Khamenei. Den bekräftar också antalet döda med hänvisning till tre källor nära den högste ledarens innersta cirkel.

Efter flera dagar av protester över hela Iran förra månaden verkade högste ledare Ali Khamenei otålig, rapporterar Reuters och tillägger: han samlade sina högsta säkerhets- och regeringstjänstemän däribland regimens president Hassan Rouhani och medlemmar i hans kabinett och gav dem en direkt order, “Gör vad som krävs för att stoppa protesterna”.

Högste ledaren sade att han kommer att ställa alla de närvarande till svars om demonstrationerna inte stoppas omedelbart.

“Våra fiender försökte störta den Islamska republiken. Situationen krävde omedelbara handlingar”, säger en av källorna som var närvarande under mötet.

Mötet ägde rum i Khameneis officiella bostad i ett väl övervakat område i centrala Teheran, den 17 november, två dagar efter att protesterna hade brutit i över 100 iranska städer, enligt Reuters.