Nyheter

SVT-rapport bekräftar FFFI:s rapport om coronapandemin i Iran

Spridningen av coronaviruset har tagit ny fart och iranska regimens myndigheter talar om en tredje våg av viruset i Iran. En rapport från SVT-rapport från Iran bekräftar statistiken om antalet döda som FFFI har hittills rapporterat.

Regimens ansvariga politiker erkänner idag för första gången att den redovisade statistiken kan vara i underkant. Redan i mars avslöjade FFFI att Iran har högsta antalet dödsfall i hela världen.

Iran var ett av de länder i världen där covid-19-pandemin först fick fäste. Redan den 19 februari konstaterades de första dödsfallen i landet, i pilgrimsstaden Qom. Veckorna därefter spreds smittan mycket snabbt i det iranska samhället, vilket gjorde att grannländerna stängde sina gränser mot Iran.

Iranska regimens myndigheter släppte ny nedslående statistik i slutet av oktober.

Minst en person dör i covid-19 var tredje minut i Iran, rapporterade FFFI den 29 oktober. Samma dag tillkännagav regimens hälsoministerium om att 415 personer har dött under det senaste dygnet. Detta var nytt rekord för antalet döda per dag i landet.

Iranska regimens biträdande hälsominister Iraj Haririchi säger att de verkliga dödssiffrorna kan vara betydligt högre än de officiellt redovisade, rapporterar SVT:s Stina Blomgren. Enligt den officiella statistiken har hittills drygt 730.000 människor insjuknat i covid-19 i Iran. Över 40.000 av dessa har avlidit.

SVT-rapport rapporterar på fredagen att minst en person dör var fjärde minut i Iran, vilket bekräftar FFFI:s rapport från den 29 oktober.

Regimen utnyttjar coronakrisen till sin fördel

Men det verkliga antalet döda beräknas enligt samlade uppgifter från Iran att överstiga 150.000.

Regimen planerar dessutom att bygga en ny begravningsplats utanför huvudstaden Teheran eftersom de inte har tillräcklig kapacitet. Det säger iranska journalisten Sarbas Nazeri till SVT-rapport på fredagen.

Den förvärrade och stigande smittkurvan har tvingat regimen till nya drastiska åtgärder. Därför planerar nu regimen en mer omfattande nedstängning.

Huvudstaden Teheran, som har lika många invånare som hela Sverige, dryga tio miljoner, har förlängt förbudet mot folksamlingar. Regimens myndigheter har även infört böter för dem som inte följer coronarestriktioner och påbudet om att bära munskydd utomhus, vilket FFFI rapporterade om tidigare.

Men i Iran finns åtskilliga vittnesmål om hur den ökade ekonomiska pressen påverkat vanligt folk. En händelse som fått stort genomslag i iranska medier de senaste dagarna är den elvaårige pojken Mohammed Mousavizadehs självmord.

Elvaåringen, som bodde i Dayyer i södra Iran, kunde inte följa skolans distansundervisning eftersom hans familj varken hade råd med internetuppkoppling eller mobiltelefon, något som ska ha drivit elvaåringen till att begå självmord.

Sedan pandemins början har iranska regimen utnyttjat coronakrisen till sin fördel. Detta istället för att hjälpa folket genom de många rika religiösa stiftelser och konglomerat som regimen och dess högste ledare, Khamenei, kontrollerar. Detta är den främsta orsaken till dagens höga dödstal.

Regimen avböjde i början av pandemin medicinsk hjälp från USA och utvisade organisationen Läkare utan gränser efter att regimens säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet (IRGC) anklagade organisationen för spionage.

Den förvärrade krisen har idag lett till ökade interna konflikter mellan regimens olika fraktioner.

Regimens repressiva säkerhetsstyrkor hade fått order om att identifiera och arrestera alla som pratar om antalet döda på sociala medier och med internationella medier och organisationer under pandemins första månader. Detta har lett till en ny våg av arresteringar över hela landet