Mänskliga Rättigheter

Rättsväsendets chef avfärdar MR-kritik: Iran styrs med sharialagar

Chefen för iranska regimens så kallade rättsväsende avfärdade kritiken mot systematiska människorättskränkningar i Iran och attackerade FN:s särskilde Iranrapportör.

Raisis attack kom under ett tal till regimens Högsta råd för mänskliga rättigheter den fjärde november. Han betonade i sitt tal att prästerskapets styre är baserat på sharialagar och att regimen kommer aldrig överge sina ”religiösa principer”.

”Implementering av gudomliga dekret” i den Islamiska republiken ”står bortom all diskussion”, sade Raisi och tillade, rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran är ”helt fel och grundlösa”.

Kritik mot FN:s särskilde Iranrapportör

Raisi hävdade att FN:s rapportör samlar sina uppgifter från fientliga och ohälsosamma källor och tillade. ”Rapportören har sammanställt sin rapport utifrån avundsjuka och hat mot den Islamiska republiken.”

FN:s MR-råd utsåg 42-årige Javaid Rehman till FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran i juli 2018.

Rehman har skrivit till iranska regimens ledare vid flera tillfällen och frågat om att få besöka landet i syfte att fullfölja sitt mandat. Regimen har ignorerat hans ansökan och istället avfärdat hans mandat och rapporter.

Raisi ifrågasatte Rehmans senaste rapport till FN:s MR-råd och sade, ”jag är överraskad att en muslim har sammanställt en rapport utan att ta hänsyn till verser i Koranen och shiaislam.”

Sharialagar är iranska regimens påhitt för att rättfärdiga barbariska straff som amputering, piskstraff, stening och offentliga avrättningar.

Raisi delaktig i 1988 års massaker på politiska fångar

Raisi är själv ansvarig för massakern på 30.000 politiska fångar i regimens fängelser under sommaren 1988. USA införde i veckan sanktioner mot Raisi för hans roll i massakern och avrättning av minderåriga.

Amnesty har erkänt massakern som ett pågående brott mot mänskligheten som FN måste utreda. Regimens näst högsta prästman vid tiden, den nu avlidne ayatolla Montazeri kallade massakern för det värsta brottet i Islamiska republikens historia.

Raisis rådgivare och regimens tidigare justitieminister, Mostafa Pourmohammadi försvarade nyligen dessa massavrättningar i regimens statliga medier. Pourmohammadi, som själv var delaktig i massakern, beskrev kritiken mot regimen för att ha kränkt offrens mänskliga rättigheter som löjliga och skrattretande.

Amnesty fördömde Pourmohammadis försvar som ett försök att dölja sanningen om ”ett systematiskt tillslag för att eliminera politisk opposition.”

Avrättning av minderåriga

Rehmans senaste rapport fokuserar på avrättning av individer som var minderåriga vid tiden för sitt brott. Den slår fast att regimen avrättade sju ungdomsbrottslingar förra året och två hittills i år i strid mot internationell rätt. Rapporten överlämnades till FN:s generalförsamlingens tredje kommitté i oktober.

Minst 90 minderåriga sitter frihetsberövade i dödsceller i Iran i väntan på att deras dödsstraff ska verkställas. Det skriver Rehman i sin rapport och tillägger att myndigheterna avrättade minst 173 personer varav två 17-åringar.

Amnesty uppmanar världen att agera mot regimens MR-brott

Amnesty uppmanade internationella samfundet att agera mot den förvärrade situationen för mänskliga rättigheter i Iran under landets UPR-gransking vid FN:s MR-råd, den åttonde november.

Människorättsorganisationen uppmanade länder som deltar i granskningen att fördöma de omfattande människorättskränkningarna i Iran särskilt 1988 års massaker på politiska fångar samt lägga fram konkreta rekommendationer för iranska myndigheter att åtgärda dem.