Mänskliga Rättigheter

Amnesty kräver att FN utreder 1988 års massaker i Iran

1988 års massaker i Iran är ett pågående brott mot mänskligheten som FN måste utreda. Det skriver Amnesty i ett pressmeddelande på tisdagen i samband med publiceringen av sin rapport “Blood-soaked secrets: Why Iran´s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity”.

Rapporten bygger på tidigare information samt intervjuer med ögonvittnen, tidigare politiska fångar och offrens familjer.

“Tusentals människor utsattes för påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar i iranska fängelser under 1988 … Iranska myndigheter fortsätter att förneka vad som hänt”, skriver Amnesty och namnger de ansvariga för massakern.

“Genom att inte berätta vad som hänt de tusentals oppositionella som utsattes för påtvingade försvinnanden och som blev avrättade i hemlighet i fängelser för 30 år sedan fortsätter iranska myndigheter att begå brott mot mänskligheten”, konstaterar Amnesty i sin nya rapport.

“Rapporten visar på de förnekanden och de förvanskningar som iranska myndigheter har ägnat sig åt i 30 år, både nationellt och internationellt. Allt i syfte att dölja sanningen om att de under några veckors tid mellan slutet av juli och början av september 1988 utsatte tusentals oppositionella för påtvingade försvinnanden och systematiska avrättningar”, säger Philip Luther, research- och policychef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Amnestys pressmeddelande tillägger, “I och med att iranska myndigheter än i dag vägrar erkänna att massavrättningarna har ägt rum, inte berättar för anhöriga när, hur och varför deras nära och kära dödades och inte heller identifierar eller ger tillbaka kropparna innebär det att de påtvingade försvinnandena fortsätter. Det har åsamkat offrens familjer ett oerhört lidande. Iranska myndigheter måste offentligt berätta vad som hänt och var offren finns. Tills dess att de gör det fortsätter dessa brott mot mänskligheten.”

Amnestys rapport skriver att 1988 års massaker var ett samordnat försök från prästerskapet för att utrota den politiska oppositionen. De flesta av offren var enligt rapporten från iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI/MEK).

Amnesty betonar att detta pågående brott mot mänskligheten måste utredas av FN.

“Familjer och personer som överlevt har utsatts för ett enormt svek av FN och det internationella samfundet. Avsaknaden av ett fördömande från dåtidens FN:s kommission för mänskliga rättigheter och det faktum att FN:s generalförsamling inte hänsköt situationen till FN:s säkerhetsråd gav iranska myndigheter möjlighet att fortsätta förneka vad som hänt och därigenom utsätta familjerna för fortsatt lidande”, påpekar Amnesty i sitt pressmeddelande.

“Eftersom det inte tycks kunna bli någon rättvisa för offren inom det iranska rättsväsendet är det än viktigare att FN tillsätter en oberoende, opartisk och effektiv international mekanism som kan se till att de som är ansvariga för dessa vidriga brott ställs till svars”, tillägger Philip Luther.