Mänskliga Rättigheter, Nyheter

MR-rådet förlänger särskilde Iranrapportörens mandat med ett år

MR-rådet förlänger mandaten för FN:s särskilde Iranrapportör med ytterligare ett år.

22 medlemsländer röstade för resolutionen under MR-rådets 40:e session i Genève den 22 mars. 18 länder lade ner sina röster medan sju länder, Afghanistan, Kina, Kuba, Eritrea, Indien, Irak och Pakistan, röstade emot.

32-årige Javid Rehman, brittisk jurist och professor i islamisk rätt född i Pakistan, utsågs till FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran i juli 2018. Detta efter att den tidigare Iranrapportören Asma Jahangir gick bort i februari 2018.

Rehman uttryckte oro för ökade avrättningar av minderåriga i Iran i sin senaste rapport. Han begärde också att iranska regimen ska förse FN med lista över alla ungdomsbrottslingar som väntar på avrättning.

Minst 33 ungdomsbrottslingar har avrättats sedan 2013 medan minst 80 minderåriga sitter just nu frihetsberövade i regimens fängelser i väntan på avrättning, enligt FN: särskilde Iranrapportör.

Rehmans rapport dokumenterar regimens förföljelse och diskriminering av religiösa och etniska minoriteter i Iran.

Rapporten uppmärksammar dessutom de regimkritiska protesterna i landet, däribland senaste årets protester från arbetare, lastbilschaufförer och lärare.

FN:s Iranrapportör uttryckte också oro över regimens brutala kväsning av de folkliga protesterna i landet.