Mänskliga Rättigheter

Amnesty uppmanar världen att fördöma Irans grymma MR-brott

Amnesty International uppmanar internationella samfundet att offentligt fördöma och agera mot den förvärrade situationen för mänskliga rättigheter i Iran under landets UPR-gransking vid FN:s MR-råd, den åttonde november.

Universal Periodic Review (UPR) är FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning och innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater, skriver regeringen på sin hemsida.

Iran kommer att granskas inom ramen för den tredje cykeln av UPR-granskningen den åttonde november.

Amnesty uppmanar länder som deltar i Irans UPR-granskning att fördöma de omfattande människorättskränkningarna däribland 1988 års massaker på politiska fångar och lägga fram konkreta rekommendationer för iranska myndigheter att åtgärda dem.

Uppmaning till medlemsstater att be FN att inleda en oberoende utredning av 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar under Irans kommande UPR-granskning

Amnesty har tidigare beskrivit 1988 års massaker i Iran som ett pågående brott mot mänskligheten som FN måste utreda.

UPR-granskningen ”är en möjlighet för medlemsstater att öka fokus på de påtvingade försvinnanden av tusentals politiska dissidenter som pågår sedan tre årtionden. [Detta är] ett brott mot mänskligheten som internationella samfundet har förbisett alltför länge”, säger Philip Luther, research- och policychef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning i uttalandet på onsdagen med hänvisning till 1988 års massaker i Iran.

Sverige har redan skickat flera skriftliga frågor till iranska regimen för den kommande granskningen.

Sveriges frågor fokuserar bland annat på vilka åtgärder regimen avser att vidta för att minska antalet avrättningar med målet att eventuellt avskaffa dödsstraffet samt öka respekten för yttrandefrihet i Iran. Sverige tar upp förföljelsen av etniska och religiösa minoriteter och frågar även vad Iran avser att göra för att öka samarbetet med FN:s särskilda rapportörer.

Förtrycket har ökat dramatiskt sedan senaste granskningen av situation för mänskliga rättigheter i Iran i 2014. Regimen har avrättat över 2500 personer sedan dess i en våg av avrättningar som fortsätter oavbrutet. Minst 17 av de avrättade var minderåriga vid tiden för brottet i ett tydligt brott mot internationell lag, skriver Amnesty i sitt uttalande.

Tusentals människor har frihetsberövats för att ha uttryckt sina åsikter eller deltagit i fredliga demonstrationer, skriver Amnesty och tillägger. Myndigheterna genomför en våldsam kväsning av människorättsförsvarare däribland aktivister som kampanjar mot slöjtvånget för att förgöra det sista som är kvar av Irans civila samhälle.

Amnestys uttalandet uppmärksammar regimens förföljelse av kvinnorättsaktivister, vägran att ge politiska fångar tillgång till vård samt spöstraff och långa fängelsestraff mot aktivister i Iran. Uttalandet påpekar att de som söker efter sanningen och rättvisa för 1988 års massaker i Iran frihetsberövas på orättvisa grunder.

”FN:s kommande session för att granska mänskliga rättigheter i Iran ger internationella samfundet en avgörande möjlighet att skicka ett starkt och tydligt budskap till de iranska myndigheterna att deras chockerande kränkningar av mänskliga rättigheter inte kommer att tolereras”, säger Luther.