Mänskliga Rättigheter

Irans justitieminister: avrättning är en princip som vi inte överger

Iranska regimens justitieminister, Mostafa Pour-mohammadi, bekräftade i kommentarer till regimens statliga medier på lördagen att avrättningar är en av huvudprinciperna för prästerskapets styre.

Mostafa Pour-mohammadi har under den senaste månaden varit föremål för kraftiga fördömanden internationellt för sin roll i massakern på politiska fångar i regimens fängelser under sommaren 1988, efter avslöjanden från en av regimens tidigare högt uppsatta tjänstemän, ayatolla Montazeri, i augusti.

En global kampanj från iranska aktivister, offrens familjer och Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), för att åtala honom och andra ansvariga för denna massaker har fått stor internationell uppmärksamhet sedan avslöjandena i augusti och stödet för kraven på rättvisa ökar för varje dag.

Detta tvingade iranska regimens justitieminister att komma ut i statliga medier på lördagen och hävda att ”regimen nu söker efter ett effektivt straff för brottslingar som ska ersätta avrättningar”.

”Faktum är att vi vill hitta den mest effektiva formen av straff så att vi kan överväga att ersätta avrättning”, sade Pourmohammadi enligt revolutionsgardets engelskspråkiga nyhetsbyrå, Tasnim News.

Man regimens justitieminister kunde inte avstå från att betona vikten av dödsstraff för iranska regimens styre och sade ”dödsstraffet bör hållas för korrupta människor”.

”Att behålla avrättningar som straff finns naturligtvis fortfarande på dagordningen, men inte i den utsträckning som verkställs idag”, sade Pourmohammadi.

”Avrättning som straff kan inte avfärdas eftersom det finns korrupta människor i landet och det finns inget annat alternativ för dem än avrättning”, tillade han utan att definiera vad han menade med ”korrupta människor” .

Iranska regimen under Rohanis ”moderata regering” avrättade närmare 1000 personer förra året, vilket är den högsta siffran under de senaste 20 åren, enligt både Amnesty International och FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran.

Flera av de avrättade var anklagade för påhittade brott som Moharebeh ”krigföring mot gud”, ”korruption på jorden”, ”sprida propaganda mot systemet”, ”förolämpning av högsta andlige ledaren och islamiska heligheter” samt för att ”ha agerat mot den nationella säkerheten”.

FN:s särskilde Iranrapportör som presenterade sin senaste rapport om situationen för mänskliga rättigheter i landet inför FN:s generalförsamlings tredje kommitté i New York i fredags uttryckte bland annat oro över den senaste tidens dramatiska ökning av avrättningar i Iran.

”Rätten till liv är under seriös attack i Iran … [och] rättsväsendet har enorma brister och är i behov av omfattande reformer”, sade hen i sin presentation.

Kanadas representant upprepade Iranrapportörens oro över ökade avrättningar och beklagade att myndigheternas förslagna reformer innebär ingen verklig förändring i praktiken.