Mänskliga Rättigheter

FN:s Iranrapportör: Rätten till liv under seriös attack i Iran

FN:s särskilde rapportör för Iran, Dr Ahmed Shaheed, presenterade sin sista rapport om situationen för mänskliga rättigheter i landet inför FN:s generalförsamlings tredje kommitté i New York sent på fredagskväll lokal tid.

I sin presentation lyfte Dr Shaheed fram det oroväckande antalet avrättningar i Iran och sade att rätten till liv är under seriös attack i landet med hänvisning till den senaste tidens dramatiska ökning av verkställda dödsstraff.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter tvingades göra två uttalanden under förra året beträffande ökade avrättningarna i Iran där hen uppmanade regeringen att stoppa alla olagliga avrättningar samt häva dödsstraff för vaga anklagelser om terroristbrott, sade Dr Shaheed i sitt anförande.

Han hänvisade till de närmare 1000 avrättningar som ägde rum i Iran förra året, vilket enligt honom var den högsta siffran under de senaste 20 åren. Dr Shaheed betonade återigen att Iran fortfarande är det land som avrättar mest individer per capita.

Han sade att iranier är utsatta för grymma människorättsbrott och mycket mer måste göras för att förbättra situationen. Han tillade att fundamentala friheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och religionsfrihet är under ständig attack från myndigheterna i landet.

Dr Shaheed lyfte fram det långa fängelsestraffet för människorättsaktivisten Narges Mohammadi och kritiserade iranska regimen för att förvägra politiska fångar i landets fängelser nödvändig vård och adekvat medicinsk behandling.

Han tog också upp förföljelsen av religiösa och etniska minoriteter i Iran och sade att medlemmar från minoritetsgrupper, i synnerhet bahaier, diskrimineras och arresteras under godtyckliga anklagelser enbart för att de utövar sin tro.

Dr Shaheed kritiserade dessutom myndigheternas systematiska förtryck av kvinnor och underströk att Iran ligger i botten på jämlikhetslistan bland 142 länder i världen. Han sade att han inför årets rapport hade informerats om två fall där kvinnor hade dömts till döden genom stening.

”Jag kontaktade iranska regeringen om dessa två fall. Den bekräftade domarna i sitt svar och försvarade användning av stening som straff. Iranska myndigheter sade dock att just i dessa två fall kommer steningsstraffet troligtvis att omvandlas till hängning”, sade Dr Shaheed i sitt anförande.

”Sociala medier, Twitter och Facebook är blockerade i landet utom för regimens tjänstemän. 14 journalister och 15 bloggare är arresterade eller avtjänar fängelsestraff för sina fredliga aktiviteter”, påpekade Dr Shaheed i sitt anförande, som lästes upp av Elisabeth de Costa från FN:s MR-råd eftersom han var sjuk och hade problem med rösten.

Dr Shaheed reflekterade även över hur situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran hade utvecklats sedan FN:s MR-råd inrättade hans mandat i 2011. Han framhöll att många hade arresterats och utsatts för tortyr av landets säkerhetsorgan i samband med protesterna efter 2009 års presidentval. Han påpekade att Irans rättsväsende har enorma brister och är i behov av omfattande reformer.

Han beklagade att iranska myndigheter, trots stående inbjudan, har vägrat släppa in åtta olika särskilda rapportörer från FN, inklusive honom, som vid flera tillfällen ansökt om att få besöka landet inom ramen för sina mandat.

”Jag är tyvärr den första Iranrapportör som inte fått besöka landet innan min mandatperiod går ut. Men jag har pratat med hundratals iranier tack vare den tekniska utvecklingen…”, sade Dr Shaheed, som också underströk att iranska myndigheter straffar individer i Iran som samarbetar med honom och hans mandat.

Iranska regimens representant gick till rabiat attack mot Dr Shaheed och anklagade honom för att försvara ”grovt kriminella” och stämpla ”terrorister som politiska fångar” i sin rapport. Regimens representant hävdade vidare att Dr Shaheeds mandat har utnyttjats och manipulerats för politiska ändamål i syfte att svartmåla Iran. Detta istället för att ta till sig av rapportens rekommendationer eller besvara de många kränkningar som Dr Shaheed hade dokumenterat i sin rapport.

USA, EU, Kanada och Storbritannien tackade Dr Shaheed för ett konstruktivt arbete under hans sex år som FN:s särskilde rapportör för Iran nu när han lämnar över mandatet till Asma Jahangir. Samtliga kritiserade de systematiska människorättskränkningarna i landet och uttryckte sin djupa oro över ökade antal avrättningar i landet.

USA:s representant kritiserade regimens användning av dödsstraff för mindre allvarliga brott och sade att den iranska befolkningen får utstå grova människorättskränkningar.

Kanada beklagade att myndigheternas förslagna reformer innebär ingen verklig förändring i praktiken.

Storbritannien kritiserade även iranska regimen för senaste tidens arresteringar av dubbel medborgare i Iran. Den brittiska representanten uppmanade myndigheterna att tillåta konsulär hjälp från andra nationer åt dessa individer med indirekt hänvisning till flera brittisk-iranska medborgare som hålls frihetsberövade i Iran för spioneri.