Engagemang

Demonstration till stöd för offren för 1988 års massaker i Iran

Exiliranier och FFFI:s medlemmar deltog på lördagen i demonstration i Stockholm till stöd för den internationella kampanj som kräver rättvisa för offren för 1988 års massaker i Iran samt deras familjer. En liknande demonstration hölls även i Göteborg.

Deltagarna hedrade offrens minne med en utställning och fördömde ökade avrättningar under senaste året i Iran som en fortsättning av regimens massavrättning av regimkritiker och oppositionella.

Demonstrationerna i Stockholm och Göteborg ägde rum i samband med publiceringen av en ny ljudupptagning från ayatolla Montazeri, regimens näst högt uppsatta prästman vid tiden för denna massaker, som avslöjar ny information om den verkliga omfattningen av dessa avrättningar. Montazeri hörs i ljudupptagningen kritisera avrättningen av 30 000 politiska fångar under sommaren 1988 vilket han beskriver som prästerskapets största brott som historien kommer att fördöma.

Bilder: Mojtaba Fathi

Deltagarna uppmanade regeringen och UD att bryta sin tystnad kring detta fruktansvärda brott och agera för att det ska erkännas av FN och internationella samfundet som ett brott mot mänskligheten.

Exiliranierna framhöll att den straffrihet som prästerskapets ledare och förövarna har åtnjutit fram till idag är främsta orsaken till att de fortsätter kränka iranska folkets fri- och rättigheter samt kväsa regimkritiker i Iran. De pekade på att flera av förövarna sitter idag på ministerposter likt Mostafa Pourmohammadi, som är Rohanis justitieminister.

Deltagarna krävde därför insatser från regeringen och UD, i synnerhet när Sverige tar över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd, för att ställa förövarna för denna massaker inför rätta i en internationell domstol.