Insändare, Opinion

”Ansvariga för massakern måste ställas inför rätta”

Under några månader för precis 28 år sedan skedde den största politiska mass­avrättningen i Irans moderna historia. 1988 års massavrättning av politiska fångar var del av en systematisk avrättning av 30 000 politiska fångar runtom i Iran. Huvudsakligt mål för dessa grymma handlingar var medlemmar ur Folkets mujahedin, och den iranska presidenten var en av de ansvariga, skriver Morteza Sadeghi i en artikeln i Sydsvenska dagbladet.

Läs hela artikel…