Mänskliga Rättigheter, Massaker

Montazeris son åtalas för avslöjanden om 1988 års massaker i Iran

Iranska regimens specialdomstol för prästmän i Qom åtalar Ahmad Montazeri, son till ayatolla Montazeri, för brott mot den nationella säkerheten, den 19 oktober.

Montazeris familj tillkännagav nyheten på sin forum i Telegram och tillade att domstolsförhandlingen hölls ”bakom stängda dörrar utan närvaro av en försvarsadvokat eller jury”. Uttalandet sade att Ahmad Montazeri anklagades för att ha ”agerat mot den nationella säkerheten” och att anklagelserna lästes upp av Ansari-Zadeh, företrädare för regimens åklagarmyndighet.

Åtalet kommer efter att Ahmad Montazeri nyligen publicerade en ljudfil från sin far där han avslöjar nya detaljer och information kring 1988 års massaker på tiotusentals politiska fångar i regimens fängelser runtom i landet.

Ljudupptagningen är från ett möte för 28 år sedan (15 augusti 1988) mellan Montazeri, tilltänkt efterträdare för prästerskapets grundare Khomeini vid den tiden, och högt uppsatta medlemmar från regimen som satt i ”dödskommittén” som ansvarade för 1988 års massaker på politiska fångar.

Montazeri hörs i ljudupptagningen kritisera avrättningen av 30 000 politiska fångar under sommaren 1988 vilket han beskriver som prästerskapets största brott som historien kommer att fördöma.

Han avslöjar också att unga flickor, gravida kvinnor och hela familjer fanns bland de regimkritiker som myndigheterna avrättade under sommaren 1988. Han säger också att regimens underrättelseministerium hade planerat för massaker flera månader innan massakern.

Ahmad Montazeri har förnekat anklagelserna. ”På begäran av berörda myndigheter, har det beslutats att inte offentliggöra mötets protokoll tills domstolen meddelar sin dom”, sade ayatolla Montazeris familj i sitt uttalande.

Domstolsförhandlingar startade enligt uppgifter runt nio på morgonen onsdagen den 19 oktober och avslutades runt ett på eftermiddagen.

Specialdomstolen för prästmän existerar inte i ”den Islamiska republikens konstitution”. Men regimen har inrättat domstolen sedan flera år tillbaka för att hantera olika mål och anklagelser om brott mot prästerskapets religiösa etablissemang.

Domstolen svarar endast till den högsta andlige ledaren, Ali Khamenei.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) avslöjade under en presskonferens i Paris, den sjätte september, namnen på 59 högt uppsatta iranska regimtjänstemän och nuvarande ministrar som var delaktiga i denna massaker.