Pressmeddelande

FFFI beklagar Sveriges beslut att benåda bödeln Hamid Noury

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) beklagar djupt Sveriges beslut att benåda och frige bödeln Hamid Noury, som av svensk domstol dömts till livstids fängelse för grova folkrättsbrott och mord. Vi är dock inte överraskade, då vi räknade med en sådan utveckling.

En rättsstat har en skyldighet att säkerställa att kriminella avtjänar sina straff. Dagens fångutväxling är därför ett slag mot den svenska rättsstaten, svenska samhället, regimens offer, samt svensk-iranska aktivister och oppositionella. Våra tankar går till överlevande och alla familjer som har anhöriga som fallit offer för denna bödel. De förnekades rättvisa och upprättelse idag. Några av dem är svenska medborgare.

Noury fick en rättvis rättegång. Han fick överklaga sin dom och dömdes till livstid för sin inblandning i massakern på politiska fångar 1988, en majoritet från den demokratiska oppositionen, Folkets Mojahedin.

Självfallet borde Johan Floderus aldrig ha gripits från första början. Det hade varit bättre om han undvikit att resa till landet.

Sverige och EU borde inte ha gett efter för regimens gisslanpolitik och benådat Noury. Men nu släpps han fri och kommer att få ett hjältemottagande av den iranska regimen.

Straffrihet för regimen i Iran

Dagens fångutväxling signalerar att regimen i Iran åtnjuter straffrihet. Det bekräftar också att regimen genomförde massakern 1988 trots dess förnekande. Regimen har nu fria händer att fortsätta begå brott mot mänskligheten och massakrera det iranska folket som kämpar för en demokratisk republik, inte minst sympatisörer och medlemmar av den demokratiska oppositionen, NCRI och Folkets Mojahedin, likt 1988.

FN:s utredningsgrupp slog nyligen fast i sin senaste rapport att regimen hade begått allvarliga brott mot mänskligheten när den brutalt slog ner det folkliga upproret som följde efter mordet på Mahsa Jina Amini 2022. Rapporten understryker behovet av internationella åtgärder för att stoppa den straffrihet som råder i Iran. Men Sverige och EU valde att göra tvärtom efter en smutsig och skamlig uppgörelse med regimen.

Svensk-iranier känner otrygghet över sin säkerhet i Sverige och EU

En iransk diplomat, Assadollah Assadi, som var dömd till 20 års fängelse för terrorism och för bombattentatet mot den demokratiska oppositionen NCRI:s sammankomst i Paris 2018, släpptes fri förra året efter en liknande fångutväxling mellan Belgien och Teheranregimen.

Vi ser detta som en del av en oroväckande trend i EU, som belönar regimens gisslanpolitik och undergräver EU:s och Sveriges ansvar att hindra brott mot mänskligheten och bekämpa terrorism.

Många svensk-iranier känner nu obehag och otrygghet över sin säkerhet i Sverige och EU. Den iranska regimen kan fortsätta skicka agenter och rekrytera gängkriminella, som Säpo nyligen varnade för, för att utföra terroristdåd i Sverige och EU utan oro för konsekvenser.