Pressmeddelande

Sverige bör stödja iranska kvinnor i deras kamp för frihet och rättvisa

Idag på Internationella kvinnodagen uppmärksammar och hedrar vi alla modiga kvinnor runt om i världen, med särskild uppmärksamhet på kvinnorna i Iran. Deras oförtröttliga mod fortsätter utmana prästerskapets religiösa och kvinnofientliga envälde med livet, trots de risker och personliga uppoffringar de står inför.

Kvinnorna och flickorna i Iran är drivkraften och garanten för en demokratisk förändring. Genom sitt ledarskap i den organiserade motståndsrörelsen och det folkliga upproret för en fri, sekulär och demokratisk republik. Deras kamp förtjänar omvärldens stöd för att skapa en bättre framtid för Iran.

Idag överlämnade FN:s utredningsgrupp sin första rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter och slår fast följande, rapporterar TT:

  • regimen är ansvarigt för det dödliga våldet mot 22-åriga Mahsa Jina Amini;
  • regimen tog till ”onödigt och oproportionerligt dödligt våld” för att kväsa det folkliga upproret som följde efter mordet på Amini;
  • regimen använt sig av metoder som ”utgör brott mot mänskligheten, särskilt mord, fängelse, tortyr, våldtäkt och andra former av sexuellt våld, förföljelse, påtvingat försvinnande och andra omänskliga handlingar”, som en del av en utbredd och systematisk attack mot civila.

Utredningsgruppens rapport bekräftar att regimen har begått allvarliga brott mot mänskligheten. Rapporten understryker behovet av internationella åtgärder för att stoppa den straffrihet som råder i Iran, sedan fyra årtionden.

Åtgärder för att stoppa straffriheten i Iran

Därför uppmanar Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) svenska regeringen att tillsammans med EU verka för att:

  • terroriststämpla revolutionsgardet och införa sanktioner mot regimens högsta ledning, inklusive högste ledaren, Khameneni och presidenten Raisi;
  • hänskjuta regimens dokumenterade brott mot mänskligheten och utredningsgruppens rapport till säkerhetsrådet med avsikt att åtala förövarna i en internationell domstol eller ICC;
  • FN:s råd för mänskliga rättigheter ska förlänga mandatet för FN:s utredningsgrupp och den särskilde rapportören för Iran med ytterligare ett år under den kommande sessionen.

De iranska kvinnornas kamp för ett fritt och demokratiskt Iran ledde till en landsomfattande bojkott av regimens skenval till parlamentet och Expertrådet den första mars, med budskapet:
”Det är inte tid för val. Det är dags för en revolution.”

Den iranska oppositionsledaren Maryam Rajavi som prisade iranska folkets beslutsamhet och beskrev den landsomfattande bojkotten som ett rungande nej till prästerskapets religiösa envälde. Det iranska folket har tydligt uttryckt sin vilja att avsätta det prästerskap som har tagit makten på bekostnad av folkets suveränitet.

Sverige och EU måste stå på rätt sida av historien och stödja de iranska kvinnorna och det iranska folket i deras kamp för att befria Iran från prästerskapets förtryck.

Bakgrund

Under en särskild session om Iran i november 2022, tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en utredningsgrupp för att utreda övervåld mot demonstranter och andra brott mot mänskliga rättigheter i samband med regimens brutala försök att slå ner det folkliga uppror som pågår sedan september 2022.

De landsomfattande protesterna bröt ut efter att regimens repressiva moralpolis misshandlade en ung kvinna, Mahsa Jina Amini, till döds, endast för att hon ansågs ha ”olämplig klädsel” och för att ha burit slöjan på ett fel sätt.