Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s MR-råd röstar för att utreda regimens dödliga våld mot det folkliga upproret i Iran

FN:s MR-råd tillsätter en ny utredningsgrupp med uppgift att utreda regimens dödliga våld mot demonstranter i Iran. Utredningsgruppen ska nu utreda MR-brott sedan 16 september i samband med regimens försök att slå ner det folkliga upproret.

FN:s MR-råd antog resolutionen under dagens specialsession med 25 röster för, 6 emot och 16 nedlagda röster.

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, välkomnade antagandet av den resolution som tillsätter den nya utredningsgruppen och sade.

”Denna resolution berör endast en liten del av iranska regimens MR-brott i Iran eftersom det inte fanns tid att utreda regimens brott under de senaste veckorna. Den visar ändå tydligt att regimen har systematiskt brutit mot alla erkända principer och normer för mänskliga rättigheter.”

”Resolutionen är ett viktigt steg i att ta itu med regimens MR-brott. [Den] bör kompletteras med nästa steg genom att hänskjuta regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran till FN:s säkerhetsråd.”

”Det är nödvändigt att besöka regimens vanliga och hemliga fängelser i Iran, särskilt de som tillhör underrättelseministeriet och de statliga säkerhetsstyrkorna.”

”De nuvarande makthavarna i Iran, inte minst Ali Khamenei, Ebrahim Raisi (president), Ejeii (chef för rättsväsendet) och Qalibaf (talman för parlamentet, Majlis) är delaktiga i dagens brutala nedslag mot uppror som pågår. De har varit direkt involverade i sådana brott sedan 1980-talet. FN:s säkerhetsråd måste vidta nödvändiga åtgärder för att ställa dem inför rätta.”

Dagens specialsession i FN:s MR-råd kom efter ett initiativ från Tyskland och Island för att diskutera det förvärrade läget för mänskliga rättigheter i Iran. Sverige, som är ett av flera länder med observatörsstatus i MR-rådet stödde också initiativet.